Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 4 - Konstruktioner

Bilag 4 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993 om arbejde med kodenummererede produkter

4.1. Bilagets område

a. Arbejde med produkter på ikke-faste arbejdspladser på emner, som er fastmonteret eller ikke kan flyttes, og som ikke hører under bilag 2, bilag 3 eller bilag 5, som fx arbejde på broer og broklapper, boreplatforme, petrokemiske og andre kemiske produktionsanlæg, gasrør og andre rørføringer, faste tankanlæg og siloer, spunsvægge, stålskorstene, antenner og master, kraner, faste installerede maskiner m.v.

Indendørs arbejde på fx fast installerede maskiner skal ske i overdækket del af hal (udført af presenning eller andet teltduglignende materiale) med installeret mekanisk ventilation.

Udendørs arbejde skal så vidt muligt foregå med effektiv naturlig ventilation eller under lette overdækninger med installeret mekanisk ventilation.

b. Arbejde med produkter på midlertidige arbejdspladser på emner, som ikke hører under bilag 2, bilag 3 eller bilag 5, fx arbejde på bygningselementer, broer etc. Arbejdet udføres enten i rum med installeret mekanisk ventilation eller under lette overdækninger med installeret mekanisk ventilation.

c. Arbejde med produkter på faste arbejdspladser på emner, som på grund af størrelse, form eller andre årsager ikke kan placeres i sprøjteboks, sprøjtekabine eller lukket anlæg, og som ikke hører under bilag 3, som fx arbejde på

  • fly,
  • større maskiner,
  • dele af boreplatforme,
  • brosektioner,
  • bygningssektioner,
  • kransektioner.

4.2. Definitioner

4.2.1. Udendørs arbejdssteder med naturlig ventilation

Som bilag 3, afsnit 3.2.1. "Udendørs arbejdssteder med naturlig ventilation".

4.2.2. Udendørs arbejdssteder med stillestående luft

Som bilag 3, afsnit 3.2.2. "Udendørs arbejdssteder med stillestående luft".

4.2.3. Lette overdækninger (udført af presenninger eller andet teltduglignende materiale)

Som bilag 3, afsnit 3.2.6. "Lette overdækninger".

4.2.4. Indendørs rum med installeret mekanisk ventilation

Særlige indendørs rum, som kan accepteres til malearbejde på store emner, og som er udstyret med tilstrækkelig mekanisk ventilation.

4.3. Sikkerhedsforanstaltninger

4.3.1. Procesventilation

Der skal etableres procesventilation, som angivet i skema IV.1.

Procesventilation skal etableres som en mekanisk udsugning, der så vidt muligt fjerner forureningen på det sted, hvor den udvikles. Samtidig skal der tilføres frisk erstatningsluft af passende temperatur.

På faste arbejdspladser skal blanding og opbevaring af produkter til malearbejde ske under mekanisk udsugning eller i særligt indrettede lokaler med mekanisk ventilation.

4.3.2. Personlige værnemidler

Det er angivet i skema IV.2., hvilke personlige værnemidler der skal anvendes ved det enkelte arbejde. De personlige værnemidler sammensættes af de værnemidler, der er angivet både for tallet før bindestregen og for tallet efter bindestregen i kodenummeret.

Vedrørende principperne for sammensætning af de personlige værnemidler henvises til bilag 2, afsnit 2.3.1. "Personlige værnemidler".

Skema IV.1 - Krav til etablering af ventilation

Kodenr. Lette overdækninger (udført med presenninger og andet teltduglignende materiale) Indendørs
Rum med installeret mekanisk ventilation
Tallet før stregen Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte
00- Ingen  Procesventilation Ingen Ventilation i drift
0- Ingen  Procesventilation Ingen  Ventilation i drift
1- Ingen  Procesventilation **Ventilation i drift  Ventilation i drift
2- *Procesventilation  Procesventilation **Ventilation i drift Ventilation i drift
3- *Procesventilation Procesventilation **Ventilation i drift Ventilation i drift
4- Procesventilation Procesventilation **Ventilation i drift Ventilation i drift
5- Procesventilation Procesventilation Ventilation i drift Ventilation i drift
Kodenr. Indendørs
Rum uden installeret mekanisk ventilation    
Indvendigt i tanke, siloer og lign. 
Tallet før stregen Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte  Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte 
00- Ingen Procesventilation  Ingen Procesventilation
0- Ingen Procesventilation  *Procesventilation Procesventilation
1- *Procesventilation Procesventilation  *Procesventilation Procesventilation
2- *Procesventilation Procesventilation *Procesventilation Procesventilation
3- *Procesventilation Procesventilation Procesventilation Procesventilation
4- Procesventilation Procesventilation Procesventilation Procesventilation
5- Procesventilation Procesventilation Procesventilation Procesventilation

* Brug af procesventilation kan undlades, hvor det samlede forbrug af malevarer maksimalt udgør 1 liter pr. dag.

** Der kræves ikke, at ventilation er i drift, hvor det samlede forbrug af malevarer maksimalt udgør 1 liter pr. dag.

Skema IV.2 - Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj

Udendørs  
Kodenr. Naturlig ventilation Stillestående luft
Tallet før/efter stregen Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte
00- Ingen særlige Helmaske med kombifilter r) Ingen særlige Helmaske med kombifilter r)
0- Ingen særlige Helmaske med kombifilter r) Ingen særlige Helmaske med kombifilter r)
1- Ingen særlige Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l)  Ingen særlige  Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l) 
2- Ingen særlige  Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l)  Gasfiltermaske b), c), r)  Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l) 
3- Gasfiltermaske c), d), r)  Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l)  Øjenværn, luftforsynet halvmaske f), l)  Luftforsynet helmaske g) 
4- Øjenværn, luftforsynet halvmaske f), l)  Luftforsynet helmaske g)  Øjenværn, luftforsynet halvmaske f), l)  Luftforsynet helmaske g) 
5- Luftforsynet helmaske  Luftforsynet helmaske  Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske
-1 Handsker h), i), k)  Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt Handsker h), i), k)  Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt
-2 Handsker h), i), k)  Luftforsynet halvmaske e), l), øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt Handsker h), i), k)  Luftforsynet halvmaske e), l), øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt
-3 Handsker i), k)  Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt Handsker i), k)  Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt
-4 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt
-5 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, beskyttelsesdragt
-6 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt
Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj    
Kodenr. Lette overdækninger (udført af presenninger og andet teltduglignende materiale)  Indendørs rum med installeret mekanisk ventilation 
Tallet før/efter stregen Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte
00- Ingen særlige Helmaske med kombifilter r) Ingen særlige Helmaske med kombifilter r)
0- Ingen særlige Helmaske med kombifilter r) Ingen særlige Helmaske med kombifilter r)
1- Ingen særlige m) Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l) Ingen særlige Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l)
2- Gasfiltermaske b), c), r) Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l) Gasfiltermaske h), c), r) Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l)
3- Øjenværn, luftforsynet halvmaske f), l) Luftforsynet helmaske g) Øjenværn, luftforsynet halvmaske f), l) Luftforsynet helmaske g)
4- Øjenværn, luftforsynet halvmaske f), l) Luftforsynet helmaske g) Øjenværn, luftforsynet halvmaske f), l) Luftforsynet helmaske g)
5- Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske
-1 Handsker h), i), k)  Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt Handsker h), i), k)  Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt
-2 Handsker h), i), k)  Luftforsynet halvmaske e), l), øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt Handsker h), i), k)  Luftforsynet halvmaske e), l), øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt
-3 Handsker i), k)  Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt Handsker i), k)  Luftforsynet halvmaske, hætte, handsker, overtræksdragt
-4 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt
-5 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt
-6 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt
Personlige værnemidler og særligt arbejdstøj    
Koder Indendørs rum uden installeret mekanisk ventilation   Indvendigt i tanke, siloer o.lign 
Tallet før/efter stregen Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte Spartel, pensel, rulle o.lign. Sprøjte
00- Ingen særlige Helmaske med kombifilter r) Ingen særlige Helmaske med kombifilter r)
0- Ingen særlige Helmaske med kombifilter r) Gasfilter r) Helmaske med kombifilter r)
1- Gasfilter b), c), r) Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l) Gasfilter r) Luftforsynet helmaske g)
2- Øjenværn, luftforsynet halvmaske b), f), l) Øjenværn, luftforsynet halvmaske g), l) Øjenværn, luftforsynet halvmaske f), l) Luftforsynet helmaske g)
3- Øjenværn, luftforsynet halvmaske f), l) Luftforsynet helmaske Øjenværn, luftforsynet halvmaske f), l) Luftforsynet helmaske
4- Øjenværn, luftforsynet halvmaske l) Luftforsynet helmaske Øjenværn, luftforsynet halvmaske l) Luftforsynet helmaske
5- Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske Luftforsynet helmaske
-1 Handsker h), i), k)  Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt Handsker h), i), k)  Helmaske med kombifilter, hætte, handsker, overtræksdragt
-2 Handsker h), i), k)  Luftforsynet halvmaske e), l), øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt Handsker h), i), k)  Luftforsynet halvmaske e), l), øjenværn, hætte, handsker, overtræksdragt
-3 Handsker i), k)  Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt Handsker i), k)  Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, overtræksdragt
-4 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, beskyttelsesdragt
-5 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt
-6 Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt Handsker, ansigtsskærm, hætte eller hjelm, beskyttelsesdragt Luftforsynet helmaske, hætte, handsker, beskyttelsesdragt

Skema IV.3 - Sikkerhedsforanstaltninger ved klargøringsarbejde mod støv og afbrændingsprodukter

Klargøringsmetoder og - produkter  Sikkerhedsforanstaltninger
Rensning for løstsiddende maling/belægning
Skrabning Øjenværn, arbejdshandsker
Børstning med håndstålbørste Øjenværn, arbejdshandsker
Børstning med roterende stålbørste/vinkelsliber Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker. Ved særligt støvende arbejde overtræksdragt
Slibning og afstøvning
Håndslibning på jern Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker
Håndslibning på ny puds, beton o.lign. Støvfiltermaske
Håndslibning med (karborundum) sten på ny puds, beton o.lign. Støvfiltermaske
Håndslibning med spartel samt afhugning af betongrater o.lign. Øjenværn
Ikke-støvende håndslibning på malet overflade Ingen særlige
Håndslibning på malet overflade, vandslibning Handsker
Støvende håndslibning på malet overflade Støvfiltermaske
Håndslibning på spartelmasse under loft/dæk Støvfiltermaske, øjenværn
Håndslibning på spartelmasse i øvrigt Støvfiltermaske
Maskinslibning på alle overflader
  • med effektiv udsugning
  • uden effektiv udsugning

Øjenværn, arbejdshandske

Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker

Fjernelse af malinglag/belægninger
Anvendelse af varmluftblæser Arbejdshandsker, gasfiltermaske 1)

Afbrænding med flamme

  • små flader
  • store flader
Helmaske med gasfilter, arbejdshandsker

Luftforsynet helmaske, arbejdshandsker

Blæsning på alle overflader
Blæsning, tør med lukket tilbagesug Støvfiltermaske, øjenværn, arbejdshandsker
Højtryksspuling med rent vand Øjenværn, vandtæt dragt, arbejdshandsker
Højtryksspuling med sandtilsætning/slaggetilsætning Ansigtsskærm, arbejdshandsker, vandtæt dragt, luftforsynet helmaske
Sandblæsning, tør fristråle Luftforsynet helmaske, arbejdshandsker, hætte
Sandblæsning, våd fristråle Luftforsynet helmaske, arbejdshandsker, hætte, vandtæt dragt

1) Ved arbejde udendørs og arbejde indendørs i store lokaler med god ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn. Dog skal gasfiltermaske anvendes ved udendørs arbejde i stillestående luft.

Noter til skemaer for personlige værnemidler

a) På små flader, fx vindueskarme og -rammer, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

b) Ved kortvarigt arbejde med spartelmasse, fx pletspartling i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag) kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

c) Ved pletning og efterreparation af mindre flader, hvor det samlede forbrug er højst 1 liter produkt pr. dag, kan der uden for nicher og lignende arbejdes uden åndedrætsværn.

d) Ved arbejde på et emne uden sammenhængende store flader, fx en gitterkonstruktion, og ved god naturlig ventilation, kan der arbejdes uden åndedrætsværn.

e) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

f) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag), kan der anvendes gasfiltermaske. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker

g) Ved kortvarigt arbejde, fx pletning og efterreparation i begrænset omfang (maksimalt 1 time pr. dag) kan der anvendes kombinationsfiltermaske. Hvis kombinationsfiltermaske erstatter helmaske, skal der også anvendes øjenværn. Dog skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn ved arbejde med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

h) Hvis hænderne ikke tilsmudses af produktet, kan der arbejdes uden handsker.

i) Ved stænkende arbejde skal anvendes ansigtsskærm og enten hætte, hjelm eller kasket med stor skygge. Eventuelt anvist øjenværn falder bort.

k) Overtræksdragt skal anvendes, hvor der sker tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter mod hudkontakt med produktet.

l) Hvis halvmaske og andre krævede værnemidler ikke let lader sig anvende samtidigt, skal der anvendes luftforsynet helmaske i stedet for halvmaske.

m) I nicher og lignende skal der anvendes samme personlige værnemidler som ved "indvendigt i tanke, siloer og lignende".

n) I nicher og lignende skal anvendes samme personlige værnemidler som ved "indendørs stor flade". En niche er fx inden i et skab.

o) I stillestående luft skal der anvendes samme åndedrætsværn som ved udendørs arbejde med produkter kodet 2-.

p) Ved effektiv naturlig ventilation kan der arbejdes uden åndedrætsværn, hvis den forurenede luft ved effektiv naturlig ventilation blæses bort fra indåndingszonen.

q) Gasfiltermaske eller hensigtsmæssig ventilation skal anvendes, når produktet påføres i et dårligt ventileret rum. Dog skal et eventuelt åndedrætsværn være luftforsynet, når der arbejdes med produkter, der indeholder lavtkogende væsker.

r) Luftforsynet halvmaske skal anvendes, hvis der arbejdes med produkter, som indeholder lavtkogende væsker.

Indhold

Indhold

Henter PDF