Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Hånd-arm vibrationer

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 682 af 30. juni 2005 om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med arbejdet

Måling og vurdering af hånd-arm vibrationer foretages i henhold til kapitel 4 og 5 og Annex A i DS/ISO 5349-1 (2001) og DS/ISO 5349-2 (2001).

Den daglige vibrationsbelastning A(8) af en person udregnes ved hjælp af formlen:

Formel til udregning af den daglige vibrationsbelastning A(8) af en person

Hvor:

ahv er vibrationsstyrken i m/s2

T er varigheden af eksponeringen med vibrationsstyrken ahv

T0 er 8 timer

Vibrationsstyrken, ahv, udregnes ved hjælp af formlen.

Formel til udregning af vibrationsstyrken, ahv

Hvor:

ahwx, ahwy og ahwz er frekvensvægtede RMS accelerationer i m/s2 målt i tre på hinanden vinkelrette retninger på det sted, hvor den vibrerende overflade er i kontakt med hånden.

Hvis begge hænder eksponeres for vibrationer skal den højeste værdi af vibrationsstyrken ahv bruges til at vurdere den daglige vibrationsbelastning.

Hvis der i løbet af arbejdsdagen udføres to eller flere arbejdsoperationer med forskellig vibrationsstyrke, udregnes den daglige vibrationsbelastning A(8) ud fra formlen:

Formel til udregning af den daglige vibrationsbelastning A(8) hvis der i løbet af arbejdsdagen udføres to eller flere arbejdsoperationer med forskellig vibrations-styrke

Hvor:

n er antallet af forskellige arbejdsoperationer i løbet af dagen

ahvi er vibrationsstyrken for arbejdsoperation i, og

Ti er varigheden af arbejdsoperation i.

Indhold

Indhold

Henter PDF