Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Liste over eksempler på arbejde, der kan indebære påvirkning fra biologiske agenser, jf. § 1, stk. 2

Bilag 2 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1652 af 19. november 2020 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Indledende bemærkninger

Hvis resultatet af risikovurderingen udført i overensstemmelse med denne bekendtgørelses § 1, stk. 2, § 3 og § 15, stk. 5, viser en utilsigtet eksponering for biologiske agenser, kan der være andre arbejdsaktiviteter, som ikke er medtaget i dette bilag, som bør tages i betragtning.

  1. Arbejde i levnedsmiddelfabrikker.
  2. Arbejde i landbruget, f.eks. håndtering af korn, hø og husdyr.
  3. Arbejde, der indebærer kontakt med dyr eller animalske produkter.
  4. Arbejde med sundheds- og dyrepleje, f.eks. sygehuse, dyrehospitaler og post mortemenheder.
  5. Arbejde i kliniske, veterinære og diagnostiske laboratorier, bortset fra diagnostiske mikrobiologiske laboratorier.
  6. Arbejde i forbindelse med indsamling, behandling og bortskaffelse af affald, herunder dagrenovation.
  7. Arbejde i rensningsanlæg.
  8. Arbejde i lokaler, hvor der benyttes luftbefugtningsanlæg.

Indhold

Indhold

Henter PDF