Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Mærke til angivelse af biologisk betinget fare, jf. § 6, stk. 1, nr. 1.

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1652 af 19. november 2020 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Grafiks illustration af symbolet Biologisk betinget fare

Figur 1 - Symbol til angivelse af biologisk betinget fare.

Symbolet er sort på gul baggrund

Indhold

Indhold

Henter PDF