Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 4 - Anmeldelse m.v., jf. § 15

Bilag 4 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1652 af 19. november 2020 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Anmeldelse efter § 15 om anvendelse af biologiske agenser i risikogruppe 2, 3 eller 4 skal mindst indeholde oplysninger om følgende forhold:

  1. Navn og adresse på virksomheden, herunder SE-nummer.
  2. Navne på evt. sikkerhedsleder og arbejdsmiljørepræsentant.
  3. Resultaterne af den i § 3 nævnte vurdering, samt de oplysninger, der ligger til grund for denne.
  4. Arten af den eller de biologiske agenser.
  5. Beskrivelse af de foranstaltninger, som den i § 3 nævnte vurdering giver anledning til.

Indhold

Indhold

Henter PDF