Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 5 - Retningslinjer for indeslutningsforanstaltninger og laboratorieklasser, jf. § 11 og § 14, stk. 2

Bilag 5 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1652 af 19. november 2020 om biologiske agenser og arbejdsmiljø

Foranstaltningerne i dette bilag skal anvendes under hensyntagen til vurderingen efter § 3, arbejdets karakter og arten af det biologiske agens.

I tabellen betyder "anbefalet", at foranstaltningerne i princippet bør anvendes, med mindre resultaterne af vurderingen som omhandlet i § 3, giver udtryk for noget andet.

Kolonne A Kolonne B
Indeslutningsforanstaltninger Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
Arbejdsplads
1. Arbejdsområdet skal være adskilt fra andre aktiviteter i bygningen Nej Ja, hvis infektion sker gennem luften Ja
2. Arbejdsområdet skal kunne forsegles for at muliggøre desinfektion ved gennemrygning Nej Anbefalet Ja
Faciliteter
3. Inficerede materialer, herunder dyr, skal holdes i sikkerhedskabinetter, isolatorer eller lign. Hvor det er hensigtsmæssigt Ja, hvis infektion sker gennem luften Ja
Udstyr
4. Ind- og udsugningsluft til arbejdsområdet skal filtreres ved hjælp af HEPA1) -filter eller lignende Nej Ja, for udsugningsluft Ja
5. Arbejdsområdet skal have undertryk i forhold til atmosfæren Nej Ja, hvis infektion sker gennem luften Ja
6. Vandtætte overflader, der er lette at rengøre Ja, på arbejdsborde Ja, på arbejdsborde og gulve Ja, på arbejdsborde, væg, gulv og loft
7. Overflader, der er resistente over for syrer, baser, opløsningsmidler og desinfektionsmidler Anbefalet Ja Ja
Arbejdssystemer
8. Kun adgang for autoriseret personale Uvedkommende personers adgang begrænses Ja Ja, via luftsluse2)
9. Specificerede desinfektionsprocedurer Ja Ja Ja
10. Effektiv vektorkontrol, f.eks. af gnavere og insekter Anbefalet Ja Ja
11. Sikker opbevaring af biologiske agenser Ja Ja Ja, aflåst og på anden måde sikret
12. Personalet skal tage brusebad, inden det forlader det lukkede område Nej Anbefalet Anbefalet
Affald
13. Forbrændingsanlæg til bortskaffelse af døde dyr Anbefalet Ja, skal være til rådighed Ja, på stedet
Andre foranstaltninger
14. Observationsvindue eller lign. i døre til området, så de, der er derinde, kan ses Anbefalet Anbefalet Ja
15. Laboratoriet skal have eget udstyr Nej Anbefalet Ja

1) HEPA: High efficiency particulate air.

2) Luftsluse: Adgang skal ske gennem en luftsluse, som er et kammer, der er isoleret fra laboratoriet. Den rene side af luftslusen skal være adskilt fra den adgangsbegrænsede side ved omklædnings- eller brusefaciliteter og helst med indbyrdes afhængige døre.

Indhold

Indhold

Henter PDF