Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Plan for sikkerhed og sundhed

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. feb 2013 om bygherrens pligter

Planen skal omfatte

 1. En organisationsplan.
 2. En byggepladstegning.
 3. En tidsplan.
 4. En angivelse af færdselsområderne.
 5. En angivelse af de områder, hvor der vil blive udført arbejde af flere arbejdsgivere og deres ansatte.
 6. En angivelse af de fælles sikkerhedsforanstaltninger, der etableres i fællesområderne.
 7. En afgrænsning af de områder, hvor arbejdet medfører særlige risici.
 8. En procedure for løbende kontrol med installationer, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle særlige risici m.v.
 9. En angivelse af hvem, der forestår en eventuel planlagt løbende kontrol og samordning af beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner.
 10. Specifikke foranstaltninger vedrørende evt. særligt farligt arbejde, jf. § 10, nr. 2, jf. bilag 1.

Byggepladstegningen skal vise, hvor der er

 1. eksisterende risici på arealet og hvilke risici,
 2. adgangs-, transport- og flugtveje,
 3. kran, hejs og stilladser,
 4. afsat plads til materialedepoter, midlertidige værksteder og affaldscontainere,
 5. afsat plads til velfærdsforanstaltninger,
 6. tilslutning til el, vand og kloak og
 7. alarm-, brand-, rednings- og førstehjælpsudstyr.

Tidsplanen skal angive

 1. hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og hvor meget tid, der er afsat til de enkelte arbejder eller arbejdsfaser og
 2. i hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. bilag 1.

Indhold

Indhold

Henter PDF