Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Termiske virkninger

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 472 af 25. maj 2016 om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet

Eksponeringsgrænseværdier og aktionsniveauer i frekvensområdet fra 100 kHz til 300 GHz

A. Eksponeringsgrænseværdier

Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger for frekvenser fra 100 kHz til 6 GHz (tabel A1) er grænseværdier for energi og effekt absorberet pr. masseenhed af biologisk væv som følge af eksponering for elektromagnetiske felter.

Eksponeringsgrænseværdier for sensoriske virkninger for frekvenser fra 0,3 til 6 GHz (tabel A2) er grænseværdier for absorberet energi i en lille vævsmasse i hovedet som følge af eksponering for elektromagnetiske felter.

Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger for frekvenser over 6 GHz (tabel A3) er grænseværdier for effekttætheden af en elektromagnetisk bølge, som rammer kroppens overflade.

Tabel A1: Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger ved eksponering for elektromagnetiske felter fra 100 kHz til 6 GHz
Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger SAR-værdier beregnet som middelværdi for enhver seks-minutters-periode
Eksponeringsgrænseværdier for helkropsvarmestress udtrykt som gennemsnitlig SAR i kroppen 0,4 Wkg-1
Eksponeringsgrænseværdier for lokalt varmestress i hoved og krop udtrykt som lokal SAR i kroppen 10 Wkg-1
Eksponeringsgrænseværdier for lokalt helkropsvarmestress i lemmerne udtrykt som lokal SAR i lemmerne 20 Wkg-1

Note 1: Lokal SAR beregnes som middelværdi i en masse af 10 g sammenhængende væv. Den deraf følgende maksimale SAR bør være den værdi, der anvendes ved vurdering af eksponeringen. Disse 10 g væv skal være en masse af sammenhængende væv med næsten homogene elektriske egenskaber. En enkel form som f.eks. kubisk eller sfærisk vævsmasse kan bruges. 

Eksponeringsgrænseværdier for sensoriske virkninger fra 0,3 GHz til 6 GHz

Denne eksponeringsgrænseværdi for sensoriske virkninger (tabel A2) tager sigte på at undgå auditive virkninger forårsaget af hovedets eksponering for pulserende mikrobølgestråling.

Tabel A2: Eksponeringsgrænseværdier for sensoriske virkninger ved eksponering for elektromagnetiske felter fra 0,3 til 6 GHz
Frekvensområde Lokal specifik energiabsorption (SA)
0.3 ≤ f ≤ 6 GHz 10 mJkg-1

Note 1: Lokal SA beregnes som middelværdi for en masse af 10 g væv.

Tabel A3: Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger ved eksponering for elektromagnetiske felter fra 6 GHz til 300 GHz
Frekvensområde Eksponeringsgrænseværdier for sundhedsmæssige virkninger forbundet med effekttæthed
6 GHz ≤ f ≤300 GHz 50 Wm-2

Note 1: Effekttætheden beregnes som middelværdi for 20 cm2 eksponeret område. Den lokale maksimale effekttæthed, beregnet som middelværdi for 1 cm2, bør ikke være mere end 20 gange 50 Wm-2. Effekttætheder fra 6 til 10 GHz beregnes som middelværdi for enhver seks-minutters-periode. Over 10 GHz beregnes effekttæthed som middelværdi over enhver 68/f 1,05 -minutters-periode (hvor f er frekvensen i GHz) for at kompensere for, at indtrængningsdybden bliver gradvis mindre ved stigende frekvens.

B. Aktionsniveauer (AL'er)

Følgende fysiske størrelser og værdier anvendes til at angive størrelsen af aktionsniveauerne (AL'er), som anføres for ved en forenklet vurdering at sikre, at den relevante eksponeringsgrænseværdi overholdes, eller fastslå på hvilket niveau, der skal træffes relevante beskyttelses- eller forebyggelsesforanstaltninger som fastlagt i kapitel 4:

  • AL'er(E) for elektrisk feltstyrke E af tidsvarierende elektriske felter som fastlagt i tabel B1
  • AL'er(B) for magnetisk fluxtæthed B af tidsvarierende magnetiske felter som fastlagt i tabel B1
  • AL'er(S) for effekttæthed af elektromagnetiske bølger som fastlagt i tabel B1
  • AL'er(IC) for kontaktstrøm som fastlagt i tabel B2
  • AL'er(IL) for strøm i lemmer som fastlagt i tabel B2.

Aktionsniveauer svarer til beregnede eller målte feltværdier på arbejdspladsen, når den ansatte ikke er til stede, som maksimumsværdi for kroppens eller en specificeret kropsdels position.

Aktionsniveauer (AL'er) for eksponering for elektriske og magnetiske felter
AL'er(E) og AL'er(B) er udledt af SAR eller effekttæthedseksponeringsgrænseværdier (tabel A1 og A3) baseret på tærsklerne relateret til indre termiske virkninger forårsaget af eksponering for (ydre) elektriske og magnetiske felter.

Tabel B1: Aktionsniveauer for eksponering for elektromagnetiske felter fra 100 kHz til 300 GHz
Frekvensområde Elektrisk feltstyrke AL'er(E) [Vm-1] (RMS) Magnetisk fluxtæthed AL'er(B)[µT] (RMS)

Effekttæthed AL'er(S) [Wm-2]

100 kHz ≤ f < 1 MHz 6,1 · 102 2,0 · 106 / f -
1 ≤ f < 10 MHz 6,1 · 108 / f 2,0 · 106 / f -
10 ≤ f < 400 MHz 61 0,2 -
400 MHz ≤ f < 2 GHz 3 · 10-3 f ½ 1,0 · 10-5 f½ -
2 ≤ f < 6 GHz 1,4 · 102 4,5 ·10-1 -
6 ≤ f ≤300 GHz 1,4 · 102 4,5 · 10-1 50

Note 1: f er frekvensen udtrykt i hertz (Hz)

Note 2: [AL'er(E)]2 og [AL'er(B)]2 beregnes som middelværdi for en seks-minutters-periode. For RF-pulser må spidseffekttætheden, beregnet som middelværdi over pulsbredden, ikke udgøre mere end 1000 gange den respektive AL'er(S). For multifrekvensfelter baseres analysen på summation.

Note 3: AL'er(E) og AL'er(B) repræsenterer maksimale beregnede eller målte værdier for den ansattes krops position. Det resulterer i en konservativ eksponeringsvurdering og automatisk overholdelse af eksponeringsgrænseværdier under alle ikke-homogene eksponeringsforhold.

Note 4: Effekttæthed beregnes som middelværdi for 20 cm2 eksponeret område. Den lokale maksimale effekttæthed, beregnet som middelværdi for 1 cm2, bør ikke være mere end 20 gange 50 Wm-2. Effekttætheder fra 6 til 10 GHz beregnes som middelværdi for enhver seks-minutters-periode. Over 10 GHz beregnes effekttæthed som middelværdi for enhver 68/f 1,05 -minutters-periode (hvor f er frekvensen i GHz) for at kompensere for, at indtrængningsdybden bliver gradvis mindre ved stigende frekvens.

Tabel B2: Aktionsniveauer for stationær kontaktstrøm og induceret strøm i lemmer
Frekvensområde Stationær kontaktstrøm, AL(IC) [mA] (RMS) Induceret strøm på lemmer i ethvert lem, AL(IL) [mA] (RMS)
100 kHz ≤ f < 10 MHz 40 -
10 MHz ≤ f ≤ 110 MHz 40 100

Note 1: [AL'er(IL)]2 beregnes som middelværdi for en seks-minutters-periode.

Indhold

Indhold

Henter PDF