Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om fælles dataansvar i forbindelse med brug af Arbejdstilsynets APV-værktøj

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 253 af 24. februar 2022 om fælles dataansvar i forbindelse med brug af Arbejdstilsynets APV-værktøj.

I medfør af § 72, stk. 9, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, som ændret ved lov nr. 2588 af 28. december 2021, fastsættes:

§ 1. I bilag 1 fastsættes Arbejdstilsynets og virksomhedernes respektive ansvar for overholdelse af forpligtelserne som dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningen, jf. kravene til fælles dataansvar i databeskyttelsesforordningens artikel 26.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2022.

Arbejdstilsynet, den 24. februar 2022

Sine Frederiksen / Sofie Bisbjerg

Bilag

1 - Bilag

Indhold

Indhold

Henter PDF