Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Erhvervskategorier omfattet af § 61, stk. 1

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 835 af 16. juni 2023 om faste arbejdssteders indretning

Erhvervskategorier, hvor arbejdsprocessen ikke har en afgørende betydning for bygningens udformning

Kontorer og lignende, herunder:

 • Advokatkontorer
 • Ejendomsadministration
 • Tegnestuer
 • Engrosvirksomheder

Detailhandel, herunder:

 • Banker
 • Butikker
 • Stormagasiner

Daginstitutioner og skoler

Bo-institutioner, herunder:

 • Fængsler
 • Kostskoler
 • Pensionater

Døgninstitutioner

Plejehjem

Kroer m.m., herunder:

 • Hoteller

Højskoler

Forsamlingslokaler, herunder:

 • Forsamlingshuse
 • Biografer
 • Idrætshaller
 • Koncertlokaler

Museer

Restauranter

Udstillingsbygninger

Kirker

Teatre

Diverse:

 • Anonymt byggeri (dvs. byggeri, hvis anvendelse ikke er afklaret på opførelsestidspunktet)
 • Lagerbygninger
 • Badeanstalter
 • Landbrugets avls- og driftsbygninger
 • Bygninger til egentlig gartneriproduktion (drivhuse etc.)

Indhold

Indhold

Henter PDF