Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Stikordsregister

Bilag 2 til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 587 af 31. maj 2024 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Stikordsregistret indeholder sygdomme, påvirkninger og begreber, der er nævnt i bilag 1, jf. bekendtgørelsens § 1.

Selvom sygdommen og/eller påvirkningen er nævnt i fortegnelsen, indebærer det ikke nødvendigvis, at sygdommen og/eller påvirkningen er omfattet af samme fortegnelse. Der skal gøres opmærksom på, at både de generelle betingelser, som de fremgår af § 1 i fortegnelsen, og de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter skal være opfyldt, jf. § 1, stk. 2.

Sygdom/påvirkning/begreb: Gruppe/punkt:
1,3-Butadien K. 1.1.c, K. 1.3
2-Naphtylamin K. 5.2.a
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-para-dioxin (dioxin) K. 1.4.a, K. 4.1.a, K. 6.1, K. 6.4
4-Aminobifenyl K. 5.2.b
4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid) salte K. 5.2.c
4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA) K. 5.2.d
   
A:  
Abrasion (tandslid) A. 3.2
Acceleration/deceleration (igangsætninger/opbremsninger) D. 4
Acrylonitril I. 3.2.
Aflatoksiner K. 2.2.a
AIDS/HIV H. 2, L. 1.4
Akkumulator-industri I. 12, I. 13
Aktinisk keratose (forstadie til hudkræft) K. 3
Albue (tennisalbue og golfalbue) C. 4.1, C. 4.2
Alfa-klorerede toluener og benzoylklorid (kombineret) K. 4.1.b
Allergisk betændelse af næseslimhinder (rhinitis allergica) E. 5.1
Allergiske betændelseslignende forandringer i øjets slimhinder (conjunktivitis allergica) E. 5.2
Allergisk eksem G. 1, I. 5.1, I. 9.
Allergisk alveolitis E. 6
Allergisk astma E. 8
Aluminium E. 4, E. 8, K. 4.1.v, K. 5.2.k
Aluminiumsfremstilling E. 4, E. 8, K. 4.1.v, K. 5.2.k
Aminobifenyl K. 5.2.b
Aminer, nitroaminer I. 17
Ammoniak I. 8. A
Amøbiasis H. 3
Angiosarkom (primær leverkræft) K. 2.4
Anhydrider E. 5, E. 8
Antracen K. 3.b
Aplastisk anæmi I. 16.4
Arsen I. 1.1, I. 1.2, K. 3.1.a, K. 4.1.c, K. 5.2.e
Arthrosis coxae primaria bilateralis (slidgigt i begge hofteled) B. 3
Arthrosis, genus (slidgigt i knæ) D. 1
Asbest, asbestsygdomme E. 3.1., E. 3.2, E. 3.3, K. 2.1.a, K. 4.1.d, K. 4.2.a, K. 4.5.a
Asbestlignende fibre, talkum med K. 2.1.c, K. 4.2.c
Asbestose E. 3.1
Asfalt-tagarbejde (bitumen) K. 4.1.u
Astma, astma bronchiale E. 8
Atom (nuclear) industri I. 2
Auraminfremstilling K. 5.2.l
   
B:  
Beg (stenkulstjærebeg) K. 3.1.i, K. 4.1.q, K. 5.2.h
Benzen I. 16.4, K. 1.1.a
Benzoapyren K. 3, K. 4.1, K. 5.1, K. 5.2
Benzidin og benzidinbaserede farvestoffer K. 5.2.f
Benzoylklorid K. 4.1.b
Beryllium, berylliumlunge I. 2, K. 4.1.e
Betændelse i slimhinder i øjne og øvre luftveje I. 5.3
Betændelseslignende forandringer i en slimsæk (bursitis) D. 2, J. 1
Bicepssenen, forandringer i (bicepstendinit) C. 5.2
Bihulekræft K. 4.3, K. 4.4
Bindevævskræft K. 6.1
»Bird breeder's lung« E. 6
Bis(cloromethyl)ether, cloromethyl methyl ether K. 4.1.f
Bitumen ved asfalt-tagarbejde K. 4.1.u
Blod, væv, vævsvæsker og andet biologisk materiale fra mennesker H. 2
Blod- og lymfekræft, blod- og lymfedannende organer K. 1.1, K. 1.2, K. 1.3
Blodmangel I. 16.4
Bly I. 12, L. 2.2
Blyforbindelser, uorganiske K. 2.5
Blærekræft K. 5.2
Blåsyre I. 3
Brom I. 8. C.
Bronkitis, kronisk E. 7
Bronchogent karcinom (lungekræft) K. 4.1
Brystkræft K. 6.2
Bughindekræft (mesotheliom) K. 2.1
Bursitis (knæ, andre steder end knæ) D. 2, J. 1
Butadien K. 1.1.c, K. 1.3
Byssinosis E. 6
Bøjning/strækning (knæ) D. 4
   
C:  
Cadmium (kadmium) I. 4, K. 4.1.g
Cementindustri, støbning I. 5
Cervikobrakialt syndrom (kroniske nakke-skuldersmerter) B. 2
Chloromethyl ether K. 4.1.f
Conjunktivitis allergica E. 5.2
Coxae (hofter) B. 3
Creosot (kreosot) K. 3.1.c
Cyanater, cyansalte, cyanforbindelser I. 3
Cytomegalovirus (infektion) L. 1.1
   
D:  
Dampe E. 4, E. 5, E. 8
Demens (toksisk/organisk hjerneskade, encephalopati) I. 3.1, I. 6.1, I. 12.1, I. 13, I. 16.1
Denguefeber H. 3
Depression F. 2
Dieselmotorer K. 4.1.t, K. 5.2.j
Dimetylformamid I. 17
Dioxin K. 1.4.a, K. 4.1.a, K. 6.1, K. 6.4
DLA professionalis (støjbetinget hørenedsættelse) A. 1
Dyr, dyrisk materiale H. 1
Dyr, dyriske produkter E. 5, E. 8, H. 1
Dyrisk protein E. 6
Døvhed, tunghørhed (støjbetinget hørenedsættelse) A. 1
   
E:  
Eksem, toksisk G. 2
Eksem, allergisk G. 1, I. 5.1, I. 9
Ekstrem fysisk arbejdsbelastning (fosterskade) L. 3.2
Elektrokemisk og elektromekanisk industri I. 6
Encephalopati (toksisk/organisk hjerneskade) I. 3.1, I. 6.1, I. 12.1, I. 13, I. 16.1
Enzymer E. 5, E. 8
Epicondylitis lateralis (tennisalbue) C. 4.1
Epicondylitis medialis (golfalbue) C. 4.2
Epiteliale tumorer K. 4.4
Epoxyresiner E. 5
Erionit K. 2.1.b, K. 4.2.b
Etylenoxid K. 1.1.b
   
F:  
»Farmer's lung« E. 6
Farveindustri, farver og lakker I. 4, I. 5, I. 7, I. 8. A, I. 12, I. 16, I. 17
Farvestoffer E. 5, E. 8, I. 17
Farvestoffer, benzidinbaserede K. 5.2.f
Fiksering af nakke (kroniske nakke-skuldersmerter) B. 2
Flammehøvling, røg fra E. 7
Fluor I. 15, I. 8. C
Fluorose (knoglesygdom) I. 15
Forandringer i sene eller senevæv C. 1
Forandringer i skulderleddets rotatorsener eller biceps-senen C. 5.1
Formaldehyd K. 2.6, K. 4.3.a, K. 1.2.b
Forstadie til hudkræft (aktinisk keratose) K. 3
Fosfor I. 11
Fosgen I. 3
Fosterskader Gruppe L
Framboesi H. 3
Frisørarbejde hos mænd K. 5.2.m
Fuchsin (magentafremstilling) K. 5.2.p
Fyrværkeri I. 14
Fysiske traumer L. 4
Fødsel, for tidlig L. 3.2, L. 4
   
G:  
Galdevejskræft K. 2.2
Galvanisering I. 3, I. 4
Gammastråling (ioniserende stråling) K. 1.2.a, K. 6.2, K. 6.5
Glasproduktion (kunstglas, glasbeholdere og lertøj) K. 4.1.ø
Glomerulonephritis (nyreskade) I. 16.2
Golfalbue C. 4.2
Grå stær A. 2
Gul feber H. 3
Guld- og sølvarbejde I. 3
Gummiindustri K. 1.1.e, K. 5.2.o
   
H:  
Haresyge L. 1.8
Helkropsvibrationer (lænderyg) B. 1
Hepatitis H. 2, L. 1.2
Hepatitis B-virus H. 2, L. 1.2, K. 2.3.a
Hepatitis C-virus K. 2.3.b
Hepatitis toxica (leverbetændelse) I. 3.2, I. 16.3, I. 17
Herpes simplex-virus (neonatal herpes) L. 1.3
Hexan I. 16.5
HIV-infektion L. 1.4 – se også AIDS H. 2
Hjernebetændelse L. 1.5, L. 2.2
Hjerneskade, toksisk (demens, encephalopati) I. 3.1, I. 6.1, I. 12.1, I. 13, I. 16.1
Hofteled, slidgigt i begge B. 3
Hudkræft , herunder forstadie til hudkræft (aktinisk keratose) K. 3
Hudsygdomme, allergiske G. 1, I. 5.1, I. 9
Hudsygdomme, andre irritative G. 2
Hugsiddende arbejde/stilling D. 1, D. 3
Human immundefekt virus (HIV) L. 1.4 – se også AIDS H. 2
Hvide fingre (morbus Raynaud) C. 3
Hydrocephalus L. 1.8
Hydrokloridsalte K. 5.2.c
Hørenedsættelse (støjbetinget) A. 1
Hæmatit-minedrift (minebrydning af jernmalm) K. 4.1.æ
Hånd-armvibrationer (vibrationssygdomme) C. 2, C. 3
Håndværktøj (vibrerende) C. 2.a, C. 3
Hårdmetal/hårde metaller E. 4, E. 8
Hårtab I. 14
   
I:  
IARC Gruppe K (se note)
Impingementsyndrom C. 5.1
Infektion Gruppe H, Gruppe L. 1
Infektioner, infektiøse sygdomme Gruppe H, Gruppe L. 1 (se også gruppe K)
Insektbekæmpelsesmidler (ikke-arsenholdige) I. 11, K. 4.1.h
Ioniserende stråling (for eksempel røntgen- og gammastråling) K. 1.2.a, K. 6.2, K. 6.5
Isocyanater E. 5, E. 8, E. 9
Isoleringsstøv E. 7
Isopropylalkohol (fremstilling ved stærk sur proces) K. 4.3.e
   
J:  
Jernmalm (jernglans) K. 4.1.æ
Jern- og metalprocesser (fremstilling, hærdning, støbning) I. 3.3, I. 10, K. 4.1.w
Jod I. 8. C
Jumpers knee (springerknæ) D. 4
   
K:  
Kadmium (cadmium) I. 4, K. 4.1.g
Kalvekastningsfeber H. 1
Karies, sukker- og mel- A. 3.1
Karpaltunnelsyndrom C. 2
Kemisk industri, kemiske produkter I. 1, I. 16, I. 17
Kemiske stoffer Gruppe E, I, K og L. 2
Klor I. 8. C
Klorede opløsningsmidler I. 16.3
Klorholdige affedtningsmidler, iltning af I. 3.3
Klorid (vinyl) K. 2.3.c, K. 2.4
Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid) salte K. 5.2.c
Knogle- og ledsygdomme C. 3, I. 15
Knoglekræft (sarkom) K. 6.3
Knæ (slidgigt, menisksygdom, bursit, springerknæ) Gruppe D
Knæliggende arbejde D. 1
Kobolt E. 8, I. 10
Kobolt (metallisk med wolframkarbid) E. 8, K. 4.1.l
Koksfremstilling K. 3.1.k, K. 4.1.x
KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom/ kronisk bronkitis) E. 7
Komprimeret luft J. 3
Korn- og foderstoffer E. 7
Kraft, kraftfulde, kraftudfoldelse Gruppe C
Kreosotforbindelser K. 3.1.c
Krom E. 8, I. 5, I. 5.1
Kromforbindelser K. 4.1.i, K. 4.3.b
Kronisk bronkitis/KOL E. 7
Kroniske nakke-skuldersmerter B. 2
Krystallinsk kvarts (silika) K. 4.1.j
Kræft uden specifikation K. 6.4
Kræftsygdomme Gruppe K
Kulbrinter og afledningsprodukter I. 16
Kulforgasning K. 3.1.l, K. 4.1.y, K. 5.2.n
Kulilte I. 3.1
Kunstglas, glasbeholdere og lertøj, produktion af K. 4.1.ø
Kunstgødning, fremstilling af I. 8. A
Kunstharpiks E. 5, E. 8
Kunstsilkeindustri I. 13
Kvarts, krystallinsk (silika) K. 4.1.j
Kviksølv I. 6, L. 2.1
Kviksølvforgiftning I. 6
Kvælstof, kvælstofforbindelser, kvælstofilter I. 8. A, I. 17
Køleanlæg I. 8. A
   
L:  
Laboratoriearbejde I. 6
Lakker og farver I. 4, I. 5, I. 7, I. 8. A, I. 12, I. 16, I. 17
Larynx-cancer (strubekræft) K. 4.5
Led C. 3
Leishmaniose H. 3
Lepra H. 3
Lertøj, produktion af kunstglas, glasbeholdere og K. 4.1.ø
Leukæmi K. 1.1
Leverbetændelse Se hepatitis
Leverkræft K. 2.2, K. 2.3, K. 2.4
Leverskade/-sygdom I. 1., I. 3.2, I. 16.3, I. 17, L. 1.8, K. 2.2, K. 2.3 og K. 2.4
Levnedsmiddelindustri I. 17
Listeria L. 1.5
Luft, komprimeret J. 3
Luftfugtersyge E. 6
Luftveje, kræft i Gruppe K. 4
Lumbago B. 1
Lumbal diskusprolaps B. 1
Lungeasbestose E. 3.1
Lungebetændelse E. 10
Lungefibrose E. 2
Lungehinde, udbredt bindevævsdannelse E. 3.2
Lungehindekræft (mesotheliom) K. 4.2
Lungekræft K. 4.1
Lungesygdom, efter aluminium eller hårde metaller E. 4, E. 8
Lungesygdom, efter organisk materiale E. 6
Lungesygdom med nedsat lungefunktion af obstruktiv type E. 9
Lungesygdom, obstruktiv E. 4, E. 7, E. 8
Lungeskade/-sygdom Gruppe E, E. 7, E. 8, I. 2, I. 8. A, I. 8. B, I. 8. C, I. 10, I. 11.2, K. 4.1, K. 4.2
Lungeødem I. 11.2
Lymfe- og bloddannende organer K. 1.3
Lymfom, Non-Hodgkin K. 1.4
Løb/spring D. 4
Løft B. 1, B. 3
Løft af overarmen, statisk C. 5
Lænderygsygdom B. 1
   
M:  
Magentafremstilling (fuchsin) K. 5.2.q
Malaria H. 3
Maler, erhvervsmæssig udsættelse K. 4.1.z, K. 5.2.p
Maligne sygdomme Gruppe K, L. 3.1
Maltafeber H. 3
Mangan (manganisme, manganinduceret parkinsonisme) I. 7
Masteoideus, processus (epitelial tumor) K. 4.4
Mavesæk, kræft i K. 2.5
Melkaries A. 3.1
Medicinalindustri I. 1
Menisksygdom D. 3
Mental retardering L. 2.1
Mesotheliom K. 2.1, K. 4.2
Metalindustri I. 1, I. 3, I. 5
Metallisk kobolt, partikler med indhold af wolframkarbid K. 4.1.l
Metallunge, hård I. 10
Metalstøbning K. 4.1.v
Methylbiskloranilin (MOCA) K. 5.2.d
Metylbutylketon I. 16.5
Microcephali L. 1.8, L. 2.1, L. 3.1
Minebrydning af jernmalm med radonudsættelse K. 4.1.æ
Mineralsk olie K. 3.1.d
MOCA (4-4´-metylbiskloranilin) K. 5.2.d
”Mushroom worker's lung” E. 6
Myeloid leukæmi Se leukæmi
Møbel- og skabsproduktion K. 4.3.f
Mønter, fremstilling af I. 10
   
N:  
Nakkebøjning B. 2
Nakke-skuldersmerter, kroniske B. 2
Nakke-skulderåget, statisk belastning af B. 2
Naphtylamin K. 5.2.a
Nefrotisk syndrom (nyreskade) I. 6.2
Neonatale skader/sygdomme Gruppe L
Neonatal varicella L. 1.9
Nephritis (nyreskade) I. 6.2, I. 12.3, I. 16.2
Nervebetændelse I. 1.1, I. 12.2, I. 14, I. 16.5
Nervelammelser J. 2
Nethindebetændelse L. 1.8
Neuropati, polyneuropati C. 3, I. 11.1, I. 12.2, I. 14, I. 16.5
Nikkel I. 9
Nikkelforbindelser, herunder nikkeloxider og sulfider og nikkelraffineringsindustri K. 4.1.k, K. 4.3.c
Nitroaminer I. 17
Non-Hodgkin lymfom K. 1.4
Nyrekræft K. 5.1
Nyreskade I. 4, I. 6.2, I. 12.3, I. 16.2
Næsehulekræft K. 4.3
Næseskillevæg, perforation I. 5.4
Næsesvælgkræft K. 2.6
   
O:  
Oat cell K. 4.1.f
Olie, mineralsk K. 3.1.d
Olie, skifer K. 3.1.f
Olieraffinering K. 1.1.f, K. 3.1.m
Organisk/toksisk hjerneskade Se hjerneskade (encephalopati)
Organiske kvælstof-forbindelser (nitrogen) I. 17
Organiske materialer E. 6
Organiske opløsningsmidler I. 16
Ornitose H. 1
Ortho-toluidin, 4-klor-ortho-toluidin K. 5.2.c, K. 5.2.g
   
P:  
PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter) K. 5.2.j
Pappatacifeber H. 3
Paralysis agitans (manganinduceret parkinsonisme, manganisme) I. 7
Parasitsygdomme H. 1
Parkinsonisme, manganinduceret I. 7
Parvovirus B-19 L. 1.6
Passiv rygning K. 4.1.m
Perforation af næseskillevægge I. 5.4
Perifer neuropati C. 3, I. 11.1, I. 12.2, I. 14, I. 16.5
Peritendinitis C. 1
Persulfatsalte E. 5, E. 8
Pest H. 3
Planter, planteprodukter E. 5, E. 8
Plastindustri I. 12, I. 16
Plejearbejde B. 1
Plettyfus H. 3
Pleurale plaques (lungehindepletter) E. 3.3
Pneumokoniose (støvlunger) E. 4
Poliomyelitis L. 1.6
Polyneuropati C. 3, I. 11.1, I. 12.2, I. 14, I. 16.5
Porcelæns- og keramikindustri I. 2
Primær leverkræft (angiosarkom) K. 2.4
Psykisk sygdom Gruppe F
Posttraumatisk belastningsreaktion F. 1
   
Q:  
Q-feber H. 1
   
R:  
Radioaktivitet L. 3.1
Radium-226 K. 4.4, K. 6.3
Radium-228 J. 6.3
Radon og ”radondøtre” K. 4.1.n
Radonudsættelse, minebrydning af jernmalm med K. 4.1.æ
Rensemidler I. 16
Renovationsanlæg og ledningsnet H. 1
Retardering, mental L. 2.1, L. 2.2
Rhinitis allergica E. 5.1
Richettsia H. 3
Rotator cuff-syndrom C. 5.1
Rotatorsener C. 5.1
Rottegift, fremstilling af I. 14
Rubellasyndrom L. 1.7
Rygning, passiv K. 4.1.m
Rygsygdomme, kroniske B. 1
Rystelammelse Se manganisme
Røde hunde L. 1.7
Røg E. 7
Røntgenstråling (ioniserende stråling) K. 1.2.a, K. 6.2, K. 6.5
Råparaffin K. 3.1.e
   
S:  
Salpetersyre I. 8. A
Sarkom (knoglekræft) K. 6.3
Seneskedehindebetændelse C. 1
Sennepsgas (svovlsennep) K. 4.1.o, K. 4.5.b
Silika (krystallinsk kvarts) K. 4.1.j
Siliciumforbindelser E. 2
Silicose E. 1
Skiferolie og smøremidler udvundet af skifer K. 3.1.f
Skjoldbruskkirtelkræft K. 6.5
Skofremstilling og – reparation K. 1.1.f, K. 4.3.g, K. 5.2.r
Skoldkoppevirus L. 1.9
Skrumpelever I. 1.2
Skulderled C. 5
Skuldertendinit C. 5.1
Slidgigt i albue (hånd-arm vibrationer) C. 3
Slidgigt i håndled (hånd-arm vibrationer) C. 3
Slidgigt i begge hofteled B. 3
Slidgigt i knæled D. 1
Slidgigt i lænderyg B. 1
Slibemiddel A. 3.2
Slimhindebetændelse, øvre luftveje, øjne E. 5.1, E. 5.2, I. 5.3
Slimhinder i bihuler og processus masteoideus, kræft i K. 4.4
Slimsæk D. 2, J. 1
Smitte, sygdomme Gruppe H (se også gruppe K og L)
Smykker, fremstilling af I. 10
Sod K. 3.1.h, K. 4.1.p, K. 5.2.j
Solstråling K. 3.1.g
Specialstål, fremstilling af I. 10
Spring/løb D. 4
Springerknæ (jumpers knee, tendinitis/tendinosis patellaris) D. 4.
Sprængstofindustri I. 8. A, I. 17
Stafylokokker H. 2
Statisk belastning af nakke-skulderåget B. 2
Stenkulstjære, stenkulstjærebeg K. 3.1.i, K. 4.1.q, K. 5.2.h
Stivkrampe H. 1
Strubekræft (larynx cancer) K. 4.5
Styren og styren-7,8-oxid K. 1.1.d, K 1.2.c, K 1.3.b, K 1.4.c
Stråleenergi A. 2
Stråling A. 2, K. 1.2.a, K. 3.1.g, K. 6.2, K. 6.5, L. 3.1
Stær, grå A. 2
Støj, støjbetinget hørenedsættelse A. 1
Støv E. 4, E. 5, E. 7, E. 8
Støvle- og skofremstilling og -reparation K. 1.1.g, K. 4.3.g, K. 5.2.r
Støvlunger (pneumokoniose), efter støv eller dampe fra aluminium eller dets forbindelser eller støv fra hårde metaller E. 4
Stål I. 3, I. 10
Sukker- og melkaries A. 3.1
Svampesporer E. 6
Svejsning E. 7
Svovlbrinte I. 13
Svovldioxid I. 8. B
Svovlsennep (sennepsgas) K. 4.1.o, K. 4.5.b
Svovlsyre I. 8. B
Svovlsyre, stærke uorganiske syretåger med K. 4.1.r, K. 4.5.c
Synsforstyrrelser I. 14
Syretåger, stærke uorganiske med svovlsyre K. 4.1.r, K. 4.5.c
Sæbeindustri I. 13
   
T:  
Talkum med indhold af asbestlignende fibre K. 2.1.c, K. 4.1.s, K. 4.2.c
Tallium I. 14
Tandslid (abrasion) A. 3.2
Tendinit, skulder C. 5.2
Tendinitis C. 1, C. 5, D. 4
Tendinitis patellaris (springerknæ, jumpers knee) D. 4
Tendinosis patellaris (springerknæ, jumpers knee) D. 4
Tendovaginitis C. 1
Tennisalbue C. 4.1
Tetrakloretylen K. 5.2.j
Tetraklorodibenzo-para-dioxin (dioxin) K. 1.4.a, K. 4.1.a, K. 6.1, K. 6.4
Tilbagefaldsfeber H. 3
Tjære (stenkul) K. 3.i, K. 4.1.q
Toksisk (irritativ) eksem G. 2
Toksisk hjerneskade (encephalopati) I. 3.1, I. 6.1, I. 12.1, I. 13, I. 16.1
Toluener (alfa-klorerede) K. 4.1.b
Toluidin K. 5.2.c, K. 5.2.g
Toxoplasmose L. 1.8
Traumatiske begivenheder F. 1
Traumer, fysiske L. 4
Trikloretylen K. 1.4.b, K. 2.2.c
Tropesygdomme H. 3
Tryk (komprimeret luft) J. 3
Tryk, udefra kommende J. 1, J. 2
Trypanosomiasis H. 3
Træforarbejdning E. 7
Træimprægneringsmidler I. 1
Træstøv E. 7, K. 4.3.d
Tuberkulose H. 2
Tuberkuløs smitte (dyr) H. 1
Tumorer, epiteliale K. 4.4
Tungsten (wolframkarbid), metallisk kobolt med K. 4.1.l
Tungt løftearbejde, tunge enkeltløft B. 1, B. 3
Tænder og tandkød A. 3
   
U:  
Udstødningsgasser fra dieselmotorer K. 4.1.t, K. 5.2.j
Underarme C. 1, C. 2, C. 3
Urinblærekræft K. 5.2
Urinveje Gruppe K. 5
Uspecifikt støv E. 7
   
V:  
Vanadium E. 10
Varicella zoster-virus (skoldkoppevirus) L. 1.9
Vibrationer B. 1, C. 2, C. 3
Vibrationssygdomme, hånd-armvibrationer (hvide fingre, perifer neuropati, slidgigt i håndled og albue) C. 3
Vibrationssygdomme, hånd-armvibrationer (karpaltunnelsyndrom) C. 2
Vinylklorid K. 2.3.c, K. 2.4
Væv, vævsvæsker (infektionssygdomme fra mennesker) H. 2
   
W:  
Weils syge H. 1
Wolframkarbid, metallisk kobolt med K. 4.1.l
   
Ø:  
Øjenslimhindebetændelse E. 5.2, I. 5.3
Øvre luftvejsslimhindebetændelse I. 5.3
Øvrige organer, kræftformer Gruppe K. 6
   
Å:  
Åndssvækkelse, tidlig (demens) Se toksisk hjerneskade (encephalopati)

Indhold

Indhold

Henter PDF