Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 2 - Uddrag af IARC's liste, jf. bilag 1, Gruppe F

Bilag 2 til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 31. maj 2024 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

Gruppe 1   Sygdommens art:
2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin (dioxin)   Alle kræftformer
4-Aminobiphenyl   Blærekræft
Aflatoksiner   Leverkræft, galdegangskræft
Arsen og dets forbindelser   Blærekræft
Benzidin   Blærekræft
Beryllium og dets forbindelser   Lungekræft
Bis(chloromethyl)ether og chloromethyl methyl ether (teknisk grad)   Lungekræft (oat cell)
Cadmium og dets forbindelser   Lungekræft
Erionit   Mesotheliom
Etylenoxid   Leukæmi
Formaldehyd   Næsesvælgkræft, myeloid leukæmi
Hepatitis B-virus   Leverkræft
Hepatitis C-virus   Leverkræft
Krystallinsk kvarts (silika)   Lungekræft
Nikkelforbindelser   Næsehule- og bihulekræft
Passiv rygning   Lungekræft
Radium-226   Knoglekræft, slimhindekræft i bihuler og processus mastoideus (epitelial tumor)
Radium-228   Knoglekræft
Radon og “radondøtre”   Lungekræft
Sennepsgas (svovlsennep)   Lungekræft
Solstråling   Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)
Talkum med asbestlignende fibre   Lungekræft
Trikloretylen   Nyrekræft
Træstøv   Næsehule- og bihulekræft
Vinylklorid   Primær leverkræft
     
Blandinger    
Skiferolie   Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)
Stenkulstjærebeg   Lungekræft
Stenkulstjære   Lungekræft
Sod og PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter) fx fra arbejde med brandslukning   Blærekræft
     
Ekspositionsbetingelser    
Aluminiumsproduktion   Lungekræft
Auramin, fremstilling af   Blærekræft
Gummiindustri   Blærekræft
Hæmatit-minedrift (under jorden) med radonudsættelse   Lungekræft
Isopropylalkohol-fremstilling ved stærk sur proces   Næsehule- og bihulekræft
Jern – og stålstøbning   Lungekræft
Koksproduktion   Lungekræft
Kulforgasning   Lungekræft, blærekræft
Magenta, fremstilling af   Blærekræft
Maler (erhvervsmæssig udsættelse som)   Lungekræft
Møbel- og skabsproduktion   Næsehule- og bihulekræft
Stærke uorganiske syretåger indeholdende svovlsyre (erhvervsmæssig udsættelse for)   Strubekræft, lungekræft
Støvle- og skofremstilling og -reparation   Næsehule- og bihulekræft
Svejserøg opstået ved svejsning i metal   Lungekræft
UV stråling opstået ved svejsning i metal   Modermærkekræft (malignt melanom i øjet)
     
Gruppe 2A    
Stoffer og grupper af stoffer    
1,3-Butadien   Lymfekræft, leukæmi
4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid)salte   Blærekræft
4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA))   Blærekræft
Alfa-klorerede toluener og benzylklorid (kombineret)   Lungekræft
Formaldehyd   Næsehule- og bihulekræft
Ortho-Toluidin   Blærekræft
Partikler af metallisk kobolt med wolframkarbid   Lungekræft
Styren og styren 7, 8-oxid   Blodkræft, lymfekræft, Non-Hodgkins lymfom
Tetraklorethylen   Blærekræft
Triklorethylen   Leverkræft, galdegangskræft, Non-Hodgkin-lymfom
Uorganiske blyforbindelser   Mavekræft
Bitumen ved asfalt-tagarbejde   Lungekræft
     
Blandinger    
Creosot   Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose)
Ikke-arsenholdige insektbekæmpelsesmidler (erhvervsmæssig udsættelse ved sprøjtning og anvendelse)   Lungekræft
Udstødningsgasser fra dieselmotorer   Lungekræft, blærekræft
Ekspositionsbetingelser    
Frisør eller barber (erhvervsmæssig udsættelse som)   Blærekræft hos mænd
Kunstglas, beholdere og lertøj (erhvervsmæssig udsættelse ved produktion af)   Lungekræft
Olieraffinering (erhvervsmæssig udsættelse ved)   Hudkræft, herunder også forstadie til hudkræft (aktinisk keratose), og leukæmi

Indhold

Indhold

Henter PDF