Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Stikordsregister

Bilag 3 til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 31. maj 2024 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

Stikordsregistret indeholder sygdomme, påvirkninger og begreber, der er nævnt i bilag 1 og 2, jf. bekendtgørelsens § 1. Selvom sygdommen og/eller påvirkningen er nævnt i fortegnelsen, indebærer det ikke nødvendigvis, at sygdommen og/eller påvirkningen er omfattet af samme fortegnelse. Der skal gøres opmærksom på, at både de generelle betingelser, som de fremgår af § 1 i fortegnelsen, og de særlige betingelser nævnt i de enkelte punkter skal være opfyldt jf. § 1, stk. 3.

Sygdom/påvirkning/begreb:   Gruppe:
     
1,3-Butadien   Gruppe F, Gruppe 2A
2-Naphtylamin   Gruppe A, 17
2,3,7,8-Tetraklorodibenzo-para-dioxin   Gruppe F, Gruppe 1
4-Aminobiphenyl   Gruppe F, Gruppe 1
4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid) salte   Gruppe F, Gruppe 2A
4,4'-Methylbiskloranilin (MOCA)   Gruppe F, Gruppe 2A
     
A:    
Abrasion (tandslid)   Gruppe G, 2
Acrylonitril   Gruppe A, 3
Aflatoksiner   Gruppe F, Gruppe 1
Aktinisk keratose (forstadie til hudkræft)   Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Alfa-klorerede toluener og benzylklorid (kombineret)   Gruppe F, Gruppe 2A
Allergisk alveolitis   Gruppe C, 7
Aluminium   Gruppe C, 4, Gruppe F, Gruppe 1
Aluminiumsproduktion   Gruppe F, Gruppe 1
Aminobifenyl   Gruppe F, Gruppe 1
Ammoniak   Gruppe A, 8
Amøbiasis   Gruppe D, 3
Anhydrider   Gruppe C, 5
Antracen   Gruppe B, 1
Aplastisk anæmi   Gruppe A, 16b
Arsen   Gruppe A, 1, Gruppe F, Gruppe 1
Arthrosis coxae primaria bilateralis (slidgigt i begge hofteled)   Gruppe E, 13
Arthrosis genus (slidgigt i knæled)   Gruppe E, 9b
Asbest   Gruppe C, 2
Asbestlignende fibre, talkum med   Gruppe F, Gruppe 1
Asfalt   Gruppe B, 1
Asfalt-tagarbejde (bitumen)   Gruppe F, Gruppe 2A
Astma   Gruppe A, 5, 9, Gruppe C, 6
Auramin   Gruppe F, Gruppe 1
     
B:    
Barber- eller frisørarbejde hos mænd   Gruppe F, Gruppe 2A
Beg   Gruppe B, 1, Gruppe F, Gruppe 1
Belastningsreaktion, posttraumatisk   Gruppe I, 1
Benzen   Gruppe A, 16b
Benzidin   Gruppe A, 17
Benzoapyren   Gruppe F, Gruppe 2A
Benzylklorid og alfa-klorerede toluener (kombineret)   Gruppe F, Gruppe 2A
Beryllium, Berylliumlunge   Gruppe A, 2, Gruppe F, Gruppe 1
Bicepstendinit   Gruppe E, 6c
Bihuler, slimhindekræft i   Gruppe F, Gruppe 1
Bihulekræft   Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Bird breeder's lung   Gruppe C, 6
Bis(cloromethyl)ether   Gruppe F, Gruppe 1
Bitumen ved asfalt-tagarbejde   Gruppe F, Gruppe 2A
Blodkræft (leukæmi)   Gruppe A, 16b, Gruppe F, Gruppe 2A
Blodmangel (anæmi)   Gruppe A, 16b
Bly   Gruppe A, 11, Gruppe H, 2
Blyforbindelser, uorganiske   Gruppe F, Gruppe 2A
Blærekræft   Gruppe A, 17, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Blåsyre   Gruppe A, 3
Brom   Gruppe A, 15
Bronkitis, kronisk/KOL   Gruppe C, 7
Bronchogent carcinom (lungekræft)   Gruppe C, 2d
Bronchopulmonale sygdomme   Gruppe C, 4 og 5
Brystkræft   Gruppe E, 1
Bughindekræft (mesotheliom)   Gruppe C, 2c, Gruppe F, Gruppe 1
Butadien   Gruppe F, Gruppe 2A
Byssinosis   Gruppe C, 7
     
C:    
Cadmium (kadmium)   Gruppe A, 4, Gruppe F, Gruppe 1
Caries, sukker og mel   Gruppe G, 1
Chloromethylether   Gruppe F, Gruppe 1
Cirrhosis hepatitis (skrumpelever)   Gruppe A, 1
Conjunktivitis allergica   Gruppe C, 5
Creosot   Gruppe F, Gruppe 2A
Cyanater, cyansalte, cyanforbindelser   Gruppe A, 3
Cytomegalovirus   Gruppe H, 1a
     
D:    
Dampe   Gruppe C, 4, Gruppe C, 5
Denguefeber   Gruppe D, 3
Depression   Gruppe F, 2
Dieselmotorer   Gruppe F, Gruppe 2A
Digitus saltans   Gruppe E, 6a
Dimetylformamid   Gruppe A, 17
Dyr, dyrisk materiale   Gruppe D, 1
Dyr, dyriske produkter   Gruppe C, 5b, Gruppe D, 1
Dyrisk protein   Gruppe C, 6
Døvhed   Gruppe E, 3
     
E:    
Eksem, toksisk   Gruppe B, 3
Eksem, allergisk   Gruppe A, 5, Gruppe A, 9, Gruppe B, 2
Ekstrem fysisk arbejdsbelastning   Gruppe H, 3b
Enzymer   Gruppe C, 5c
Epicondylitis lateralis (tennisalbue)   Gruppe E, 6b i og ii
Epitelial tumor   Gruppe F, Gruppe 1
Epoxyresiner   Gruppe C, 5d
Erionit   Gruppe F, Gruppe 1
Etylenoxid   Gruppe F, Gruppe 1
     
F:    
Farmer's lung   Gruppe C, 6
Farvestoffer   Gruppe C, 5c
Fiksering af nakke   Gruppe E, 7a
Flammehøvlingsrøg   Gruppe C, 7
Fluor, fluorose   Gruppe A, 15
Formaldehyd   Gruppe F, Gruppe 1
Forstadier til hudkræft (aktinisk keratose)   Gruppe F, Gruppe 1og 2A
Fosfor   Gruppe A, 10
Fosgen   Gruppe A, 3
Fosterskader   Gruppe H
Framboesi   Gruppe D, 3
Frisør- eller barberarbejde hos mænd   Gruppe F, Gruppe 2A
Fysiske traumer   Gruppe H, 4
Fysiske påvirkninger   Gruppe E
Fødsel, for tidlig   Gruppe H, 3b og 4a
     
G:    
Galdegangskræft   Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Gammastråling   Gruppe E, 1
Gigtiske forandringer (halshvirvelsøjlen)   Gruppe E, 7
Glas (kunstglas, beholdere og lertøj)   Gruppe F, Gruppe 2A
Glomerulonephritis   Gruppe A, 16
Grå stær   Gruppe E, 2
Gul feber   Gruppe D, 3
Gummiindustri   Gruppe F, Gruppe 1
     
H:    
Haresyge   Gruppe H, 1h
Hepatitis   Gruppe D, 2
Hepatitis B-virus   Gruppe H, 1b, Gruppe F, Gruppe 1
Hepatitis C-virus   Gruppe F, Gruppe 1
Hepatitis toxica   Gruppe A, 3, Gruppe A, 16a, Gruppe A, 17
Herpes simplex   Gruppe H, 1c
Hexan   Gruppe A, 16c
Hjernebetændelse   Gruppe H, 1e, Gruppe H, 2b
Hjerneskade, organisk   Gruppe A, 3, Gruppe A, 6
Hjerneskade, toksisk   Gruppe A, 11, Gruppe A, 16
Hjerneskade   Gruppe A, 12
Hofteled, slidgigt i begge   Gruppe E, 13
Hudkræft , herunder forstadier til hudkræft (aktinisk keratose)   Gruppe A, 1, Gruppe B, 1, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Hudsygdomme, allergiske   Gruppe B, 2
Hudsygdomme, andre   Gruppe B, 3
Hudsygdomme, præcancerøse   Gruppe B, 1
Hudsygdomme   Gruppe B
Hugsiddende stilling   Gruppe E, 9
Human immundefekt-virus (HIV)   Gruppe H, 1d
Hurtigt gentagne bevægelser   Gruppe E, 6bii
Hvide fingre   Gruppe E, 5
Hæmatit-minedrift med radonudsættelse   Gruppe F, Gruppe 1
Hårtab   Gruppe A, 13
     
I:    
IARC (bilag 2)   Gruppe F
Infektion   Gruppe D, 2
Infektioner, infektiøse   Gruppe D, 1
Infektiøse sygdomme   Gruppe D, Gruppe H, 1
Insektbekæmpelsesmidler (ikke-arsenholdige)   Gruppe F, Gruppe 2A
Ioniserende stråling   Gruppe E, 1
Isocyanater   Gruppe A, 3, Gruppe C, 5d
Isoleringsstøv   Gruppe C, 7
Isopropylalkohol-fremstilling   Gruppe F, Gruppe 1
     
J:    
Jern - og stålstøbning   Gruppe F, Gruppe 1
Jod   Gruppe A, 15
     
K:    
Kadmium (cadmium)   Gruppe A, 4, Gruppe F, Gruppe 1
Kalvekastningsfeber   Gruppe D, 1
Karpaltunnelsyndrom   Gruppe E, 5 og 12
Kemiske stoffer   Gruppe A, Gruppe H, 2; Gruppe F
Klor   Gruppe A, 15, Gruppe F
Klorede opløsningsmidler   Gruppe A, 16a
4-Klor-ortho-toluidin og dets stærke (hydroklorid)salte   Gruppe F, Gruppe 2A
Knogle - og ledsygdomme   Gruppe E, 5
Knoglekræft   Gruppe F, Gruppe 1
Knæsygdomme   Gruppe E, 8, 9a og 9b
Kobolt   Gruppe A, 9
Kobolt (partikler af metallisk kobolt med wolframkarbid)   Gruppe F, Gruppe 2A
Koksproduktion   Gruppe F, Gruppe 1
Komprimeret luft   Gruppe E, 4
Korn- og foderstoffer   Gruppe C, 7
Kraftbetonet   Gruppe E, 6a, b og c
Krom   Gruppe A, 5
Kromforbindelser   Gruppe F, Gruppe 1
Kronisk bronkitis/KOL   Gruppe C, 8
Kroniske nakke-skuldersmerter   Se nakke-skuldersmerter
Kræft   Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, 2c og d, Gruppe F
Kulbrinter   Gruppe A, 16
Kulforgasning   Gruppe F, Gruppe 1
Kulilte   Gruppe A, 3
Kunstglas, beholdere og lertøj, produktion af   Gruppe F, Gruppe 2A
Kunstharpiks   Gruppe C, 5c
Kviksølv   Gruppe A, 6
Kvælstof   Gruppe A, 17
Kvælstofilter   Gruppe A, 8
     
L:    
Larynx-cancer (strubekræft)   Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1
Ledsygdomme   Gruppe E, 5
Leishmaniose   Gruppe D, 3
Lepra   Gruppe D, 3
Lertøj, produktion af   Gruppe F, Gruppe 1
Leukæmi   Gruppe A, 16, Gruppe E, 1, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Leverbetændelse   Se hepatitis
Leverkræft   Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Listeria   Gruppe H, 1e
Luftfugtersyge   Gruppe C, 7
Lungeasbestose   Gruppe C, 2a
Lungebetændelse   Gruppe A, 14
Lungefibrose   Gruppe C, 3
Lungehinde (udbredt bindevævsdannelse)   Gruppe C, 2b
Lungehindepletter (pleurale plaques, pletvise fortykkelser af lungehinden)   Gruppe C, 2e
Lungekræft   Gruppe A, 1, 5 og 9, Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Lungesygdom, obstruktiv   Gruppe A, 3
Lungeskade   Gruppe A, 8, 10, 12 og 15
Lungeødem   Gruppe A, 10
Lymfekræft   Gruppe F, Gruppe 2A
Lænderygsygdomme   Gruppe E, 11
Løftearbejde   Gruppe E, 11 og 13
     
M:    
Magenta   Gruppe F, Gruppe 1
Malaria   Gruppe D, 3
Maler   Gruppe F, Gruppe 1
Maligne sygdomme   Gruppe H, 3a
Maltafeber   Gruppe D, 3
Mangan   Gruppe A, 7
Mastoideus, processus (slimhindekræft i)   Gruppe F, Gruppe 1
Mavekræft   Gruppe F, Gruppe 1
Melcaries   Gruppe G, 1
Menisksygdomme   Gruppe E, 9a
Mental retardering   Gruppe H, 2a
Mesotheliom   Gruppe C, 2c, Gruppe F, Gruppe 1
Metallisk kobolt, partikler af, med wolframkarbid   Gruppe F, Gruppe 2A
Metallunge, hård   Gruppe A, 9
Methylbiskloranilin (MOCA)   Gruppe F, Gruppe 2A
Methylkviksølv   Gruppe H, 2a
Metylbutylketon   Gruppe A, 16c
Microcephali   Gruppe H, 2a og 3a
Miltbrand   Gruppe D, 1
Mineralske olier   Gruppe B, 1
Mushroom worker's lung   Gruppe C, 6
Myeloid leukæmi   Se leukæmi
Møbel- og skabsproduktion   Gruppe F, Gruppe 1
     
N:    
Nakke-skuldersmerter   Gruppe E, 7
Naphtylamin   Gruppe A, 17
Nephritis   Gruppe A, 11
Nephrotisk syndrom (nyreskade)   Gruppe A, 6
Nervebetændelse   Gruppe A, 1, 13 og 16c
Nervelammelser   Gruppe E, 10
Neuropati   Gruppe E, 5
Nikkel   Gruppe A, 9 og Gruppe F, Gruppe 1
Nikkelforbindelser   Gruppe F, Gruppe 1
Non-Hodgkin-lymfom   Gruppe F, Gruppe 2A
Nyreskade   Gruppe A, 4, 6, 11 og 16
Næse- og bihulekræft   Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Næseskillevæg, perforation   Gruppe A, 5
Næsesvælgkræft   Gruppe F, Gruppe 1
     
O:    
Olieraffinering   Gruppe 1, Gruppe 2A
Organisk hjerneskade   Gruppe A, 3 og 6
Organiske kvælstof (nitrogen) forbindelser   Gruppe A, 17
Organiske materialer   Gruppe C, 6
Organiske opløsningsmidler   Gruppe A, 16
Ornitose   Gruppe D, 1
Ortho-Toluidin   Gruppe F, Gruppe 1
Overarm (biceps)   Gruppe E, 6c
     
P:    
PAH (polycykliske aromatiske kulbrinter)   Gruppe F, gruppe 1
Pappatacifeber   Gruppe D, 3
Paralysis agitans (rystelammelse)   Gruppe A, 7
Parasitære sygdomme   Gruppe D, 1
Parvovirus B-19   Gruppe H, 1f
Passiv rygning   Gruppe F, Gruppe 1
Peritendinitis   Gruppe E, 6a
Persulfatsalte   Gruppe C, 5
Pest   Gruppe D, 3
Planter, planteprodukter   Gruppe C, 5a
Plaques (pleurale)   Gruppe C, 2e
Plejearbejde   Gruppe E, 11c
Plettyfus   Gruppe D, 3
Pleurale plaques uden lungeasbestose   Gruppe C, 2e
Poliomyelitis   Gruppe H, 1f
Polyneuropati   Gruppe A, 1, 10, 11 og 16
Posttraumatisk belastningsreaktion   Gruppe I, 1
Primær leverkræft   Gruppe F, Gruppe 1
Processus mastoideus (slimhindekræft i)   Gruppe F, Gruppe 1
Præcisionsarbejde   Gruppe E, 7
Psykisk sygdom   Gruppe I, 1
     
Q:    
Q-feber   Gruppe D, 1
     
R:    
Radioaktivitet   Gruppe H, 3a
Radium-226   Gruppe F, Gruppe 1
Radium-228   Gruppe F, Gruppe 1
Radon og radondøtre   Gruppe F, Gruppe 1
Repetitivt   Gruppe E, 7a
Retardering, mental   Gruppe H, 1a, 1b, 2a og 2b
Rheumatoid arthrit   Gruppe E, 7d
Rhinitis allergica   Gruppe C, 5
Richettsia   Gruppe D, 3
Rotator cuff-syndrom   Gruppe E, 6c
Rotatorsener   Gruppe E, 6c
Rubellasyndrom   Gruppe H, 1g
Rygere   Gruppe C, 7
Rygning (passiv)   Gruppe F, Gruppe 1
Rystelammelse   Gruppe A, 7
Røde hunde   Gruppe H, 1g
Røg   Gruppe C, 7
Røntgenstråling   Gruppe E, 1
Råparaffin   Gruppe B, 1
     
S:    
Salpetersyre   Gruppe A, 8
Seneskedehindebetændelse   Gruppe E, 6a
Sennepsgas (svovlsennep)   Gruppe F, Gruppe 1
Silika (krystallinsk kvarts)   Gruppe F, Gruppe 1
Siliciumforbindelser   Gruppe C, 3
Silicose   Gruppe C, 1
Skiferolie   Gruppe F, Gruppe 1
Skjoldbruskkirtel, kræft i   Gruppe E, 1
Skoldkopvirus   Gruppe H, 1i
Skrumpelever   Gruppe A, 1
Skulderled   Gruppe E, 6c
Skulderåg   Gruppe E, 7
Slibemiddel   Gruppe G, 2
Slidgigt i begge hofteled   Gruppe E, 13
Slidgigt i knæled   Gruppe E, 9b
Slidgigt i lænderyggen   Gruppe E, 11
Slimhindebetændelse, øvre luftveje, øjne   Gruppe A, 5
Slimhindekræft i bihuler og processus mastoideus   Gruppe F, Gruppe 1
Slimsæk   Gruppe E, 8
Sod   Gruppe B, 1, gruppe F, 1
Solstråling   Gruppe F, Gruppe 1
Springfinger   Gruppe E, 6a
Stafylokokker   Gruppe D, 2
Statisk belastning   Gruppe E, 6c
Stenkulstjære   Gruppe F, Gruppe 1
Stenkulstjærebeg   Gruppe F, Gruppe 1
Stivkrampe   Gruppe D, 1
Strubekræft   Gruppe C, 2d, Gruppe F, Gruppe 1
Stråleenergi   Gruppe E, 2
Stråling (ioniserende)   Gruppe E, 1
Stråling (radioaktivitet)   Gruppe H, 3a
Styren og styren-7, 8-oxid   Gruppe F
Stær, grå   Gruppe E, 2
Støj   Gruppe E, 3
Støv   Gruppe C, 4, 5 og 7
Støvle- og skofremstilling   Gruppe F, Gruppe 1
Sukker- og melcaries   Se caries
Svampesporer   Gruppe C, 6
Svejsning   Gruppe C, 7
Svovlbrinte   Gruppe A, 12
Svovldioxid   Gruppe A, 12
Svovlsennep (sennepsgas)   Gruppe F, Gruppe 1
Svovlsyre   Gruppe A, 12, Gruppe F, Gruppe 1
Synsforstyrrelser   Gruppe A, 13
Syretåger (stærke uorganiske, indeholdende svovlsyre)   Gruppe F, Gruppe 1
     
T:    
Talkum med asbestlignende fibre   Gruppe F, Gruppe 1
Tallium   Gruppe A, 13
Tandslid   Gruppe G, 2
Tendinit, biceps (overarm)   Gruppe E, 6c
Tendinit, skulder   Gruppe E, 6c
Tendinitis   Gruppe E, 6a
Tendovaginitis   Gruppe E, 6a
Tennisalbue   Gruppe E, 6b
Tetraklorethylen   Gruppe F, Gruppe 2A
Tilbagefaldsfeber   Gruppe D, 3
Tjære   Gruppe B, 1
Toksiske eksemer   Gruppe B, 3
Toksisk hjerneskade   Gruppe A, 11 og 16
Toxoplasmose   Gruppe H, 1h
Traumer, fysiske   Gruppe H, 4
Triklorethylen   Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Tropesygdomme   Gruppe D, 3
Trypanosomiasis   Gruppe D, 3
Træforarbejdning   Gruppe C, 7
Træstøv   Gruppe F, Gruppe 1
Tuberkulose   Gruppe D, 2
Tuberkuløs smitte   Gruppe D, 1
Tumor, epitelial   Gruppe F, Gruppe 1
Tunge løft   Gruppe E, 11 og 13
Tunghørighed   Gruppe E, 3
Tænder og tandkød   Gruppe G
     
U:    
Udstødningsgasser fra dieselmotorer   Gruppe F, Gruppe 2A
Underarme   Gruppe E, 6a
Uorganiske blyforbindelser   Gruppe F, Gruppe 2A
Urinblærekræft   Gruppe A 17, Gruppe F, Gruppe 1 og 2A
Uspecifikt støv   Gruppe C, 7
Uvant arbejde   Gruppe E, 6a og b
     
V:    
Vanadium   Gruppe A, 14
Varicella zoster-virus   Gruppe H, 1i
Varieret arbejde   Gruppe E, 6
Vibrationer   Gruppe E, 5 og 11d
Vinylklorid   Gruppe F, Gruppe 1
     
W:    
Weil's syge   Gruppe D, 1
Wolframkarbid, partikler af metallisk kobolt med   Gruppe F, Gruppe 1
     
Ø:    
Øjenslimhindebetændelse   Gruppe A, 5
Øvre luftvejsslimhindebetændelse   Gruppe A, 5
     
Å:    
Åndssvækkelse, tidlig   Gruppe A, 11 og 16

 

Indhold

Indhold

Henter PDF