G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Biologiske grænseværdier

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1054 af 28. juni 2022 om grænseværdier for stoffer og materialer (kemiske agenser) i arbejdsmiljøet.

Afsnit D

Liste over biologiske grænseværdier

Stof Biologisk grænseværdi Biologisk materiale
Bly 20 μg Pb/100 ml blod

Indhold

Indhold

Henter PDF