Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

1 - Anvendelse af glas i elevatorer

Bilag 1 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1448 af 16. juni 2021 om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning

Glastykkelse som funktion af afstanden mellem lodrette sprosser eller mindste sidelængde.

Graf over glastykkelse som funktion af glasarealet

Figur 1 - Glastykkelse som funktion af glasarealet. Glastykkelse i det skraverede område må ikke anvendes.

Indhold

Indhold

Henter PDF