Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 3 - Mærkning i elevatorstol og på etagedøre

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1448 af 16. juni 2021 om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket med senere ændringer – ikke autoriseret sammenskrivning

I elevatorstolen og udvendigt på alle etagedøre skal der være et opslag med nedennævnte tekst, hvor det tilladelige antal kg gods er anført.

  Mærkning på etagedør Mærkning i stol
Personelevator   ..... personer
Person-godselevator   ..... personer
...... kg gods
Godselevator Godselevator
..... kg gods
Persontransport forbudt
..... kg gods
Persontransport forbudt

Indhold

Indhold

Henter PDF