Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 1 - Oplysninger i anmeldelsen efter § 3, stk. 1

Bilag 1 til Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 21. maj 2024 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Læger og tandlægers anmeldelse af erhvervssygdomme skal indeholde følgende oplysninger, jf. § 3, stk. 1:

  1. Tilskadekomne, navn, adresse, CPR-nummer, stillingsbetegnelse og navn på egen læge.
  2. Diagnose på en konstateret eller formodet erhvervssygdom eller skadelige påvirkninger fra en arbejdsplads eller fra arbejdsrelateret fysisk vold, trusler eller anden krænkende adfærd uden for arbejdstid.
  3. Anmelders navn og adresse samt CVR-nummer.

Indhold

Indhold

Henter PDF