G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gebyr for tilsyn i arbejdsmiljømæssigt særligt belastede brancher

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 990 af 4. december 2002 om ophævelse af bekendtgørelse om gebyr for tilsyn i arbejdsmiljømæssigt særligt belastede brancher

Bekendtgørelse nr. 733 af 20. august 2001 om gebyr for tilsyn i arbejdsmiljømæssigt særligt belastede brancher ophæves den 1. januar 2003.

Beskæftigelsesministeriet, den 4. december 2002

Claus Hjort Frederiksen / Lis Gamborg

Indhold

Indhold

Henter PDF