Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om politiets tilsyn med forlystelsesapparater

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 267 af 19. august 1958 om politiets tilsyn med forlystelsesapparater

I medfør af § 47, stk. 2, i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse fastsættes herved efter forhandling med justitsministeren følgende:

§ 1. Politiet fører tilsyn med de i justitsministeriets cirkulære nr. 127 af 23. september 1953 omhandlede forlystelsesapparater, herunder karruseller og luftgynger, til konstatering af, om de i §§ 19-22 i lov nr. 226 af 11. juni 1954 om almindelig arbejderbeskyttelse indeholdte regler om ufarliggørelse af maskineri er opfyldt. Politiet kan i tvivlstilfælde begære bistand fra arbejdstilsynet til konstatering af, om de nævnte bestemmelser er overholdt.

§ 2. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. september 1958.

Socialministeriet den 19. august 1958.

Jul. Bomholt / K. Kampmann.

Indhold

Indhold

Henter PDF