Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 03 - Forskrifter for sikkerhedsskilte

Bilag 3 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning

1. Væsentlige krav

1.1. Med hensyn til udformning og farvevalg skal sikkerhedsskiltene være i overensstemmelse med punkt 3, svarende til de enkelte sikkerhedsskiltes formål (forbudsskilte, advarselsskilte, påbudsskilte, redningsskilte samt skilte vedrørende ildslukningsmateriel).

1.2. Piktogrammerne skal være så enkle som muligt, og detaljer, der ikke bidrager til forståelsen, skal udelades.

1.3. De anvendte piktogrammer kan afvige en smule fra eller gøres mere detaljerede end illustrationerne i punkt 3, under forudsætning af at de har en tilsvarende betydning og ikke bliver vanskeligere at forstå.

1.4. Sikkerhedsskiltene skal være fremstillet af et materiale, der bedst muligt kan modstå slag, dårlige vejrforhold og andre belastninger fra det omgivende miljø.

1.5. Sikkerhedsskiltene skal være af en sådan størrelse og farve- og lysegenskaberne af en sådan art, at skiltene let kan ses og forstås.

2. Anvendelse af sikkerhedsskilte

2.1. Sikkerhedsskiltene skal i princippet placeres i en højde og på en måde, der er passende i forhold til synsvinklen, idet der tages hensyn til eventuelle forhindringer, enten ved indgangen til et område, hvor det generelt er risikabelt at færdes, eller i umiddelbar nærhed af en given risiko eller en given genstand, og de skal placeres på et veloplyst, let tilgængeligt og iøjnefaldende sted.

2.1.1. Med forbehold af reglerne herom i bekendtgørelse nr. 1163 af 16. december 1992 om faste arbejdssteders indretning, skal der, hvor den naturlige belysning er utilstrækkelig, anvendes selvlysende farver, reflekterende materialer eller kunstig belysning.

2.2. Når den situation, der begrundede opsætningen af sikkerhedsskiltet, ikke længere foreligger, skal sikkerhedsskiltet fjernes.

3. Skilte

3.1. Forbudsskilte

Væsentlige krav:

  1. Rund form.
  2. Sort piktogram på hvid bund, rød kant og rød bjælke, der går nedad fra venstre mod højre tværs over piktogrammet i en vinkel på 45° i forhold til vandret. Den røde farve skal dække mindst 35% af skiltets overflade.

Grafisk illustration af 8 forbudsskilte: Rygning forbudt, Rygning og åben ild forbudt, Ingen adgang for fodgængere, Smid ikke med vand, Ikke drikkevand, Adgang forbudt for uvedkommende, Ingen adgang for kørende transport, Må ikke berøres.

Figur 1 - Forbudsskilte: Rygning forbudt, Rygning og åben ild forbudt, Ingen adgang for fodgængere, Smid ikke med vand, Ikke drikkevand, Adgang forbudt for uvedkommende, Ingen adgang for kørende transport, Må ikke berøres.

3.2. Advarselsskilte

Væsentlige krav:

  1. Trekantet form.
  2. Sort piktogram på gul bund, sort kant. Den gule farve skal dække mindst 50% af skiltets overflade.

Grafisk illustration af 9 advarselsskilte: Brandfarlige stoffer eller høj temperatur, Eksplosionsfarlige stoffer, Giftige stoffer, Ætsende stoffer, Radioaktive stoffer, Kran i arbejde, Pas på kørende transport, Farlig elektrisk spænding, Giv agt

Figur 2 - Advarselsskilte: Brandfarlige stoffer eller høj temperatur, Eksplosionsfarlige stoffer, Giftige stoffer, Ætsende stoffer, Radioaktive stoffer, Kran i arbejde, Pas på kørende transport, Farlig elektrisk spænding, Giv agt*.

* Dette skilt må ikke anvendes til advarsel mod farlige kemiske stoffer eller blandinger, medmindre skiltet anvendes i overensstemmelse med bilag 8, punkt 5.1, til at angive oplagring af farlige stoffer eller blandinger.

Grafisk illustration af 8 advarselsskilte - Laserstråling, Brandnærende, Ikke-ioniserende stråling, Stærkt magnetfelt, Ujævnheder, Højdeforskel, Biologisk fare, Lav temperatur

Figur 3 - Advarselsskilte - Laserstråling, Brandnærende, Ikke-ioniserende stråling, Stærkt magnetfelt, Ujævnheder, Højdeforskel, Biologisk fare, Lav temperatur.

3.3. Påbudsskilte

Væsentlige krav:

  1. Rund form.
  2. Hvidt piktogram på blå bund. Den blå farve skal dække mindst 50% af skiltets overflade.

Grafisk illustration af 11 påbudsskilte: Åndedrætsværn påbudt, Fodværn påbudt, Beskyttelseshandsker påbudt, Beskyttelsesdragt påbudt, Ansigtsværn påbudt, Faldsikring påbudt, Obligatorisk fodgængerpassage, Generelt påbud (i givet fald med supplerende skilt)

Figur 4 - Påbudsskilte: Åndedrætsværn påbudt, Fodværn påbudt, Beskyttelseshandsker påbudt, Beskyttelsesdragt påbudt, Ansigtsværn påbudt, Faldsikring påbudt, Obligatorisk fodgængerpassage. Generelt påbud (i givet fald med supplerende skilt).

3.4. Redningsskilte

Væsentlige krav:

  1. Rektangulær eller kvadratisk form.
  2. Hvidt piktogram på grøn bund. Den grønne farve skal dække mindst 50% af skiltets overflade.

Grafisk illustration af 14 redningsskilte: Flugtvej/nødudgang, Retningsangivelse (anvendes som supplerende skilt), Førstehjælp, Båre, Nødbruser, Øjenskylning, Telefon til redningsvæsen og førstehjælp

Figur 5 - Redningsskilte: Flugtvej/nødudgang, Retningsangivelse (anvendes som supplerende skilt), Førstehjælp, Båre, Nødbruser, Øjenskylning, Telefon til redningsvæsen og førstehjælp.

3.5. Skilte vedrørende ildslukningsmateriel

Væsentlige krav:

  1. Rektangulær eller kvadratisk form.
  2. Hvidt piktogram på rød bund. Den røde farve skal dække mindst 50% af skiltets overflade.

Skilte vedrørende ildslukningsmateriel

Grafisk illustration af 8 skilte vedrørende ildslukningmateriel: Brandslange, Stige, Ildslukker, Telefon til brandvæsen, Retningsangivelse (anvendes som supplerende skilt)

Figur 6 - Skilte vedrørende ildslukningmateriel: Brandslange, Stige, Ildslukker, Telefon til brandvæsen, Retningsangivelse (anvendes som supplerende skilt).

Indhold

Indhold

Henter PDF