Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bilag 07 - Forskrifter for tegngivning

Bilag 7 til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning

1. Krav

1.1. Tegngivning skal være præcis, enkel, bestå af store bevægelser, være let at udføre og forstå og være absolut entydig.

1.2. Hvis begge arme bruges samtidig, skal de bruges symmetrisk, og der må kun gives et tegn ad gangen.

2. Særlige regler for anvendelse af tegn

2.1. Den person, der afgiver et signal, kaldet signalmand, giver i forbindelse med manøvrering af en byrde instrukser ved hjælp af tegn til en modtager, kaldet operatør.

2.2. Signalmanden skal kunne se, hvad der skal manøvreres, og følge den manøvrerede genstand med øjnene, uden at han derved udsættes for fare i forbindelse med manøvreringen.

2.3. Signalmanden skal udelukkende koncentrere sig om at give instrukser i forbindelse med manøvreringen og sikkerheden for de arbejdstagere, der befinder sig i umiddelbar nærhed.

2.4. Hvis de betingelser, der er anført i punkt 2.2, ikke er opfyldt, skal der anvendes flere signalmænd.

2.5. Operatøren skal afbryde manøvreringen og bede om nye instrukser, hvis han ikke kan udføre de modtagne ordrer på en tilstrækkelig sikker måde.

2.6. Tilbehør ved tegngivning

2.6.1. Signalmanden skal let kunne genkendes af operatøren.

2.6.2. Signalmanden skal bære en eller flere beklædningsgenstande eller lignende, som gør ham let genkendelig, f. eks. jakke, hjelm, manchetter, armbind, eller være forsynet med »slikkepinde«.

2.6.3. De nævnte beklædningsgenstande eller lignende skal have en stærk farve, helst den samme farve, som udelukkende anvendes af signalmanden.

Indhold

Indhold

Henter PDF