Gå til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om tilsyn med og offentliggørelse af oplysninger om virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 92 af 26. januar 2024 om tilsyn med og offentliggørelse af oplysninger om virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

I medfør af § 72 a, og § 78 a, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021, som ændret ved lov nr. 566 af 10. maj 2022 og lov nr. 1540 af 12. december 2023, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Virksomheder, der har fået udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter reglerne i kapitel 11 a i lov om arbejdsmiljø og regler udstedt i medfør heraf, bliver kun underlagt tilsyn, når der er særlig anledning til det.

§ 2. Arbejdstilsynet offentliggør på sin hjemmeside oplysninger om virksomheder, der har fået udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter reglerne i kapitel 11 a i lov om arbejdsmiljø og regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Offentliggørelse vil omfatte oplysninger om følgende:

 1. Navn på virksomheden (produktionsenheden i CVR-registret).
 2. Adresse på virksomheden (produktionsenheden i CVR-registret).
 3. Branchegruppe for virksomheden (produktionsenheden i CVR-registret).
 4. Den branche, som virksomheden tilhører (produktionsenheden i CVR-registret).
 5. Navnet på den juridiske enhed, som virksomheden tilhører (juridisk enhed i CVR-registret).
 6. Nummeret i CVR-registret på den juridiske enhed, som virksomheden tilhører.
 7. Dato for ikrafttrædelse af det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat.

§ 3. Offentliggørelse af oplysninger efter § 2 er betinget af, at det akkrediterede certificeringsorgan

 1. har indsendt en kopi af det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat og eventuelle bilag hertil til Arbejdstilsynet, og
 2. har oplyst Arbejdstilsynet om, at den certificerede virksomhed ønsker at have oplysningerne om det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Stk. 2. Oplysningerne om det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat fjernes, hvis det akkrediterede certificeringsorgan giver Arbejdstilsynet oplysning om, at det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat er frataget, suspenderet eller bortfaldet.

Stk. 3. Oplysningerne om det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat vil igen fremgå af Arbejdstilsynets hjemmeside, hvis det akkrediterede certificeringsorgan giver Arbejdstilsynet oplysning om, at de forhold, der lå til grund for, at det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat blev frataget, suspenderet eller bortfaldet ikke længere udgør en afvigelse i forhold til kravene til det anerkendte arbejdsmiljøcertifikat.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2024.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

 1. Bekendtgørelse nr. 1160 af 10. juli 2020 om tilsyn med virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.
 2. Bekendtgørelse nr. 621 af 8. april 2021 om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v.

Arbejdstilsynet, den 26. januar 2024

Sine Frederiksen / Sofie Bisbjerg

Indhold

Indhold

Henter PDF