G� til hovedindholdet

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om udvidelse af pligten for tjenesteydere og hvervgivere til at sikre anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Beskæftigelsesministeriet bekendtgørelse nr. 799 af 20. juni 2013 om udvidelse af pligten for tjenesteydere og hvervgivere til at sikre anmeldelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

I medfør af § 7 d, stk. 3, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. marts 2011, fastsættes følgende:

§ 1. Tjenesteyderens pligt efter lovens § 7 d, stk. 1, til at give dokumentation til hvervgiver for, at anmeldelse til RUT er foretaget, og hvervgiverens pligt efter § 7 d, stk. 2, til at rette henvendelse til Arbejdstilsynet, såfremt hvervgiver ikke rettidigt har modtaget dokumentation for, at virksomheden har foretaget anmeldelse eller hvis oplysninger om tjenesteydelsen er mangelfulde eller forkerte, udvides til også at omfatte tjenesteydelser inden for rengøring1).

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013. Bekendtgørelsen omfatter tjenesteydelser, som påbegyndes efter denne dato.

Beskæftigelsesministeriet, den 20. juni 2013

Mette Frederiksen / Søren Kryhlmand

Officielle noter

1) Pligten til at dokumentere anmeldelse overfor hvervgiver og hvervgivers pligt til at rette henvendelse til Arbejdstilsynet, hvis dokumentation ikke er modtaget rettidigt, gælder herefter for tjenesteydelser indenfor følgende brancher: Bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug, gartneri og rengøring.

Indhold

Indhold

Henter PDF