Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 2 - CE-mærkning

Bilag 2 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93.

  1. CE-mærkningen består af bogstaverne »CE« i følgende udformning:
    Grafisk illustration af korrekt CE-mærkning
    Figur 1 - Korrekt CE-mærkning
  2. Hvis CE-mærkningen formindskes eller forstørres, skal størrelsesforholdene i modellen i punkt 1 overholdes.
  3. Hvis den specifikke retsakt ikke fastsætter særlige dimensioner, skal CE-mærkningen være mindst 5 mm høj

Indhold

Indhold

Henter PDF