Gå til hovedindholdet

Love og EU-forordninger

Bilag 10 - Særlige ikke-bidragspligtige kontantydelser

Bilag 10 til Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

(Artikel 70, stk. 2, litra c)

Indholdet af dette bilag fastlægges af Europa-Parlamentet og Rådet i overensstemmelse med traktaten snarest muligt og senest inden den i artikel 91 nævnte dato for anvendelsen af denne forordning.

Indhold

Indhold

Henter PDF