Gå til hovedindholdet

Anmeld tjenesteydelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder både virksomheder med og uden ansatte.

Hvis en udenlandsk virksomhed midlertidig skal udføre arbejde i Danmark, skal den anmelde virksomheden og dens opgaver til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Det gælder også virksomheder, der ikke har reelle aktiviteter i hjemlandet.

Selvstændige uden ansatte skal kun anmelde sig i RUT, hvis de leverer tjenesteydelser inden for bygge- og anlægsvirksomhed og branchegruppen installation eller reparation af maskiner og udstyr.

Anmeldelsen skal senest ske samtidig med, at arbejdet påbegyndes, mens ændringer i anmeldelsen senest skal indberettes første hverdag efter, de er sket.

Anmeld tjenesteydelse til RUT - Virk

Når den udenlandske virksomhed har anmeldt sig til RUT, vil den modtage en kvittering, som indeholder et RUT-nummer. Dette nummer skal virksomheden bruge, når den kontakter de danske myndigheder.

Hvis opgaven vedrører bygge og anlæg, landbrug, skovbrug, gartneri, havearbejde eller rengøring, skal den udenlandske virksomhed vise sin hvervgiver dokumentation for, at virksomheden er anmeldt til RUT. Det kan fx være en kopi af kvitteringen for anmeldelsen til RUT. Virksomheden kan også vælge at indtaste hvervgivers e-mailadresse i RUT, så får hvervgiver automatisk tilsendt en kopi af kvitteringen.

Genoptagelse af RUT-sager

Arbejdstilsynet genoptager sager om overtrædelser af pligten til at anmelde til RUT, der er sket fra 1. januar 2011 til 24. juni 2019. Det betyder bl.a., at en række virksomheder vil få tilbagebetalt deres bøde.

Tilbagebetaling af RUT-bøder

Information om RUT på andre sprog

På Workplacedenmark.dk kan du finde information om Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) på følgende sprog:

engelsk

italiensk

litauisk

polsk

portugisisk

rumænsk

russisk

spansk

tysk

Henter PDF