Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Svar på de oftest stillede spørgsmål om Register for Udenlandske tjenesteydere (RUT). Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet.

Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

 • RUT: Hvad skal jeg gøre for at undgå bøde?

  Hvis du som privatperson hyrer udenlandsk arbejdskraft til fx bygge- eller havearbejde, skal virksomheden vise dig dokumentation for, at det er anmeldt i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Hvis du ikke får denne dokumentation, skal du give besked til Arbejdstilsynet senest 3 dage efter, at arbejdet er gået i gang, ellers kan du risikere en bøde. Du kan orientere Arbejdstilsynet elektronisk via: 

   

  Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

   

  Du skal blot oplyse, hvem du har hyret, hvor arbejdet skal foregå og i hvilken periode. Så har du opfyldt reglerne.

 • Hvad er Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)?

  RUT står for Registret for Udenlandske Tjenesteydere.

  Formålet med Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) er at give myndighederne bedre muligheder for at føre tilsyn med, at udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, overholder de dansk regler om fx arbejdsmiljø og skat. Udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, skal således overholde de samme regler som danske virksomheder.

  Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) - Virk

 • RUT: Hvorfor skal udenlandske virksomheder anmelde sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere?

  De udenlandske virksomheder skal anmelde sig i RUT, så de danske myndigheder kan føre tilsyn med, at de overholder dansk lovgivning om fx arbejdsmiljø og skat. Udenlandske virksomheder, der udfører arbejde i Danmark, skal overholde de samme regler som danske virksomheder.

 • RUT: Skal udenlandske transportvirksomheder anmelde deres kørsler i Danmark?

  Alle udenlandske transportvirksomheder, der udfører cabotage, vejdelen af kombineret transport eller buscabotage i Danmark, skal registrere deres kørsler med en udstationeringserklæring via IMI.  

  Road Transport - Posting Declaration - Europa-Kommissionen

  Ved spørgsmål kan Færdselsstyrelsen kontaktes på:

  Tlf.: 72 21 88 99

  Læs mere om de nye regler på Færdselsstyrelsens hjemmeside

  Færdselsstyrelsen

 • Besætningen på skibe inden for handelsflåden er undtaget fra anmeldepligten – Hvad er handelsflåden?

  Det er kun skibe, der transporterer gods og/eller passagerer mellem Danmark og et andet land, som hører under begrebet handelsflåden, og som derfor ikke har anmeldepligt.

  Alle andre skibe, der leverer en tjenesteydelse, har anmeldepligt. Det gælder f.eks. i forbindelse med byggearbejde til søs, medmindre skibet kun fragter gods og/eller passagerer mellem byggepladsen i Danmark og et andet land. Dette gælder alle steder i det danske søterritorium – også ved offshoreanlæg på den danske kontinentalsokkel. Dette er under forudsætning af, at udstationeringsbetingelserne i øvrigt er opfyldt.

 • RUT: Hvad skal udenlandske selvstændige uden ansatte anmelde i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere?

  Selvstændige uden ansatte, der arbejder i bygge- og anlægsbranchen eller inden for Installation og reparation af maskiner og udstyr, skal anmelde:

  1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
  2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen
  3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
  4. Virksomhedens branchekode
  5. Om virksomheden er momsregistreret i hjemlandet
  6. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.
 • RUT: Har en udenlandsk virksomhed altid pligt til at anmelde i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere?

  Nej, virksomheden har ikke pligt til at anmelde, når:

  1. Virksomhedens ansatte deltager i seminarer og konferencer, hvor de er blevet indbudt til at undervise eller holde oplæg. Det kan fx være forskere, foredragsholdere og lignende. 
  2. Professionelle artister deltager i kunstneriske begivenheder. Begivenheden skal være enkeltstående. 
  3. De ansatte er med på forretningsrejser for udenlandske firmaer eller selskaber, der ikke har kontor i Danmark. 
  4. Professionelle idrætsudøvere og trænere deltager i større sportsbegivenheder eller er til prøvetræning i en dansk idrætsklub. Sportsbegivenheden skal være enkeltstående. 
  5. Virksomheden leverer konsulentydelser inden for regnskab og revision i op til 8 dage. 
  6. Det handler om intern udstationering inden for virksomheden i op til 8 dage. Det gælder dog ikke, hvis tjenesteydelsen drejer sig om bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug og gartneri, rengøring, herunder vinduespudsning samt hotel- og restaurationsvirksomhed. 
  7. Der er tale om cabotagekørsel (godskørsel i Danmark i forbindelse med international transport).
  8. Opgaven falder ind under ”montørreglen”.

  Undtagelser fra anmeldelsespligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) - Bekendtgørelse 1517 - 2010 - Retsinformation

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (Carbotagekørsel)

 • RUT: Hvad er montørreglen?

  Montørreglen er en undtagelsesbestemmelse. Den betyder, at visse former for udstationering af medarbejdere er undtaget fra pligten til at anmelde til RUT.

  Det gælder udstationeringer, hvor disse 3 betingelser er opfyldt:   

  1. Levering af tjenesteydelsen varer ikke over 8 dage.  
  2. Udstationeringen sker som led i leveringen af et teknisk anlæg eller en teknisk installation.  
  3. Den lønmodtager eller selvstændige virksomhed, der skal løse opgaven, er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere og reparere et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

  Montørreglen er relevant for de virksomheder, der fx leverer højteknologiske maskiner til danske industrivirksomheder. Den udenlandske virksomheds ekspertviden og know-how skal være nødvendig for, at modtageren i Danmark hurtigt kan tage det tekniske anlæg eller installation i brug.

  Montørreglen gælder fx ikke ved almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde. Den gælder heller ikke, når brugte maskiner, tekniske anlæg eller installationer skal afmonteres eller tages ned, uanset branche.

 • RUT: Skal udenlandske vikarbureauer anmelde til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)?

  Ja, reglerne gælder også for udenlandske vikarbureauer, der sender medarbejdere til Danmark.

Fandt du ikke svar?

Ring til Arbejdstilsynets Call Center

Tlf.: 70 12 12 88

Telefontid:
mandag - torsdag kl. 8-15,
fredag kl. 8-14

Henter PDF