Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT)

Svar på de oftest stillede spørgsmål om Register for Udenlandske tjenesteydere (RUT). Finder du ikke svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Arbejdstilsynet

Spørgsmål og svar

 • Besætningen på skibe inden for handelsflåden er undtaget fra anmeldepligten – Hvad er handelsflåden?

  Det er kun skibe, der transporterer gods og/eller passagerer mellem Danmark og et andet land, som hører under begrebet handelsflåden, og som derfor ikke har anmeldepligt.

  Alle andre skibe, der leverer en tjenesteydelse, har anmeldepligt. Det gælder f.eks. i forbindelse med byggearbejde til søs, medmindre skibet kun fragter gods og/eller passagerer mellem byggepladsen i Danmark og et andet land. Dette gælder alle steder i det danske søterritorium – også ved offshoreanlæg på den danske kontinentalsokkel. Dette er under forudsætning af, at udstationeringsbetingelserne i øvrigt er opfyldt.

 • RUT: Hvad er montørreglen?

  Montørreglen er en undtagelsesbestemmelse. Den betyder, at visse former for udstationering af medarbejdere er undtaget fra pligten til at anmelde til RUT.

  Det gælder udstationeringer, hvor disse 3 betingelser er opfyldt:   

  1. Levering af tjenesteydelsen varer ikke over 8 dage.  
  2. Udstationeringen sker som led i leveringen af et teknisk anlæg eller en teknisk installation.  
  3. Den lønmodtager eller selvstændige virksomhed, der skal løse opgaven, er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere og reparere et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

  Montørreglen er relevant for de virksomheder, der fx leverer højteknologiske maskiner til danske industrivirksomheder. Den udenlandske virksomheds ekspertviden og know-how skal være nødvendig for, at modtageren i Danmark hurtigt kan tage det tekniske anlæg eller installation i brug.

  Montørreglen gælder fx ikke ved almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde. Den gælder heller ikke, når brugte maskiner, tekniske anlæg eller installationer skal afmonteres eller tages ned, uanset branche.

 • RUT: Hvad skal udenlandske selvstændige uden ansatte anmelde i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere?

  Selvstændige uden ansatte, der arbejder i bygge- og anlægsbranchen eller inden for Installation og reparation af maskiner og udstyr, skal anmelde:

  1. Virksomhedens navn, adresse og kontaktoplysninger
  2. Dato for start og slut af arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen
  3. Stedet, hvor arbejdsopgaven eller tjenesteydelsen udføres
  4. Virksomhedens branchekode
  5. Om virksomheden er momsregistreret i hjemlandet
  6. Oplysninger om dansk hvervgiver i forbindelse med tjenesteydelsen, hvis hvervgiveren ikke er en privatperson.

Henter PDF