Gå til hovedindholdet

Anmeld arbejde med genteknologi

Forskning med genteknologi og genterapi skal anmeldes og godkendes af Arbejdstilsynet, før arbejdet indledes. Det samme gælder faciliteterne, som arbejdet foregår i.

Når I skal arbejde med genteknologi eller genterapi skal I foretage to anmeldelser. Den ene er en anmeldelse af selve projektet eller det kliniske arbejde. Den anden har til formål at få klassificeret faciliteterne og tildelt et lab-id til det laboratorium, område eller anlæg, hvor arbejdet skal foregå.

Anmeld genteknologiske projekter, forsøg og produktioner

Alt arbejde med genetisk modificerede organismer (GMO’er) skal anmeldes til Arbejdstilsynet. Ved arbejde forstås al håndtering af GMO’er, dvs. forsøg, analyser, opbevaring og fremstilling. Der er ingen nedre grænse i forhold til fortynding eller mængde.

Før I indleder arbejdet, skal I vurdere de mulige risici ved GMO’erne for menneskers sikkerhed og sundhed samt det ydre miljø.

Når I anmelder arbejdet til Arbejdstilsynet, skal I vedhæfte denne risikovurdering.

Anmeld et genteknologisk forskningsprojekt - Virk

Anmeld laboratorier, anlæg mv. til klassifikation

I må ikke indlede det genteknologiske arbejde, før I har modtaget en klassifikation fra Arbejdstilsynet af det område, hvor projektet skal udføres.

Klassifikationen gives ud fra jeres egen vurdering af, hvilken risikoklasse de pågældende GMO’er tilhører.

Anmeld faciliteter til klassifikation ved genteknologisk arbejde - Virk

Anmeld ændringer af projekter og faciliteter

I kan med fordel anmelde ændringer til projekter og andet arbejde ved at bruge de særlige ændringsblanketter:

Anmeld ændringer af genteknologisk projekt - Virk

Anmeld ændringer af faciliteter (klassifikation) - Virk

Spørgsmål og svar om anmeldelse af genteknologiHenter PDF