Gå til hovedindholdet

AMO: Betyder de nye regler fra 2010 noget for de områder, der allerede havde indgået aftaler?

Ja. For det første skal disse områder overholde alle de nye regler, som ikke kan ændres ved aftale. For det andet skal den ændrede organisering, som følger af aftalerne, sikre, at virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed bliver styrket og effektiviseret set i forhold til de nye reglers krav. For det tredje skal arbejdsgiveren efter de nye regler kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at virksomheden er omfattet af en aftale.

Henter PDF