Gå til hovedindholdet

Hvad er arbejdslederens rolle i arbejdsmiljøarbejdet?

Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som personen leder. Arbejdslederen skal også undersøge, om de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter hensigten. Personen kan selv deltage i det praktiske arbejde i virksomheden, men den væsentligste del af tiden skal gå med at lede eller føre tilsyn med andres arbejde.

Henter PDF