G� til hovedindholdet

Hvad er Arbejdslederens rolle i arbejdsmiljøarbejdet?

Arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for det arbejdsområde, som han leder. Han skal også undersøge, om de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter hensigten. Arbejdslederen kan selv deltage i det praktiske arbejde i virksomheden, men den væsentligste del af tiden skal gå med at lede eller føre tilsyn med andres arbejde.

Henter PDF