G� til hovedindholdet

Hvem skal deltage, når vi gennemfører en APV?

Det skal både jeres ledelse og de ansatte.

Hvis I har en arbejdsmiljøorganisation, skal den deltage i hele processen. Hvis I ikke har en arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte inddrages på samme måde i arbejdet med APV'en.

I skal oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO), hvis virksomheden har 10 eller flere ansatte.

Henter PDF