Gå til hovedindholdet

Hvad er en arbejdsmiljødrøftelse?

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års samarbejde tages op.

Formålet med en arbejdsmiljødrøftelse er at sikre, at der tages hensyn til de ansattes opfattelse af arbejdsmiljøet og at der træffes foranstaltninger til at forbedre det, hvis det er nødvendigt.

Arbejdsmiljødrøftelsen kan omfatte en række forskellige emner, herunder:

  • Forhold, der påvirker arbejdsmiljøet, såsom fysiske forhold, psykiske belastninger og sociale forhold
  • Risici for arbejdsmiljøet og foranstaltninger til at eliminere eller reducere dem
  • Muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet, f.eks. ved at ændre arbejdsprocesser eller indkøbe nyt udstyr
  • Kommunikation og samarbejde mellem arbejdsgiveren og de ansatte om arbejdsmiljørelaterede spørgsmål

Arbejdsmiljødrøftelsen kan finde sted på forskellige måder, f.eks. ved møder mellem arbejdsgiveren og de ansatte eller ved hjælp af en særlig form for samarbejdsorgan, såsom en arbejdsmiljøgruppe. Formålet er at sikre, at alle parter har mulighed for at komme med deres input og bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet.

Den årlige drøftelse

Henter PDF