Gå til hovedindholdet

Valgperiode, ophør og fravær

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for 2 år. Arbejdsgiver og ansatte kan indgå en aftale om, at der for fremtidige valg gælder en længere valgperiode – op til 4 år. Der kan ske genvalg uanset valgperiodens længde.

Hvis en arbejdsmiljørepræsentant forlader virksomheden eller den del af virksomheden, hvor vedkommende er valgt til at varetage opgaver, har de ansatte ret og pligt til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant.

En arbejdsmiljørepræsentant kan ikke væltes af kollegerne eller forlade hvervet i valgperioden. Sker det alligevel, kan der kun vælges en ny, hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det.

Der kan også vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den valgte er fraværende grundet sygdom eller orlov i en periode, er forventes eller er planlagt til at vare mindst 4 måneder. Er arbejdsmiljørepræsentanten fraværende i en kortere periode skal arbejdsgiveren i stedet samarbejde med de øvrige ansatte.

Henter PDF