G� til hovedindholdet

Skal man bruge personlige værnemidler, når man arbejder med asbest?

Ja, det vil almindeligvis være tilfældet. Der skal anvendes egnede personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn, når der er risiko for udsættelse for asbeststøv.

Henter PDF