Gå til hovedindholdet

Hvornår skal der udarbejdes en ATEX-APV og hvad skal den indeholde?

Inden der udføres arbejde, hvor der kan opstå fare fra en eksplosiv atmosfære skal udarbejdes en ATEX-APV (arbejdspladsvurdering), når der i normal situationer kan dannes mere end 10 liter sammenhængende eksplosiv atmosfære. Arbejdspladsvurdering skal indeholde risikovurdering og en evt. EX-zoneklassificering af alle de områder hvor der kan forekomme eksplosionsfarlig atmosfære. Reglerne om arbejde i forbindelse med eksplosionsfarlig atmosfære stiller supplerende krav i forhold til den generelle APV.

Henter PDF