Gå til hovedindholdet

ATEX: Hvad er tekniske og administrative foranstaltninger?

Ved en kombination af tekniske og administrative foranstaltninger skal man i prioriteret rækkefølge

 1. Forhindre, at der dannes eksplosive atmosfærer, eller hvor det på grund af aktivitetens art ikke er muligt,
 2. undgå antændelse af eksplosive atmosfærer, og
 3. begrænse de skadelige virkninger af eksplosionen for at sikre de ansattes sikkerhed og sundhed.

Anlæg, materiel, sikringssystemer må kun tages i brug, hvis det fremgår af arbejdspladsvurderingen, at de kan bruges på sikker måde i farlig eksplosiv atmosfære.

Administrative foranstaltninger til beskyttelse mod eksplosioner kan være

 • Klassifikation af eksplosionsfarlige områder (zoneklassifikation)
 • Mærkning af eksplosionsfarlige områder
 • Instruktion, oplæring og kvalifikation af medarbejdere med hensyn til eksplosionsbeskyttelse
 • Udarbejdelse af skriftlige instruktioner
 • Særlige tilladelser til arbejde med tændkilder
 • Koordinering, rengøring, eftersyn, reparation og vedligeholdelse
 • Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplaner
 • Kontrol inden ibrugtagning.

Henter PDF