Gå til hovedindholdet

ATEX: Hvad er en farlig eksplosiv atmosfære?

En eksplosiv atmosfære er en blanding af luft og brandbare stoffer i form af gasser, dampe, tåger eller støv. En farlig eksplosiv atmosfære forekommer når der er en så stor mængde til stede, at der kan opstå personfare som følge af en eksplosion. Typisk når der er mere end 10 liter sammenhængende eksplosiv atmosfære, er det nødvendigt at træffe foranstaltninger til beskyttelse af sikkerhed og sundhed. Typisk er mængden der skal til for at danne en eksplosionsfarlig atmosfære 50 g pr. 1.000 liter. Eksempler på tænd kilder er åben ild, statisk elektricitet, varme overflader mf.

Henter PDF