G� til hovedindholdet

Hvilke krav er der til personer der udsteder ”Tilladelse til varmt arbejde” (hot-work-permission)

Arbejdstilladelsessystemet bør sikre, at autoriserede og kompetente personer har tænkt over forudsigelige risici, og at sådanne risici undgås ved at anvende passende forholdsregler. De, der udfører arbejdet, bør tænke over og forstå, hvad de gør for at udføre deres arbejde sikkert, og tage de nødvendige forholdsregler, som de er blevet uddannet og gjort ansvarlige for.

Henter PDF