Gå til hovedindholdet

Hvad er undtagelserne for hovedreglen vedrørende årslønsberegning?

Hvis du skal have erstatning, beregnes din årsløn ud fra en hovedregel, medmindre du er omfattet af undtagelserne.

Se nedenfor, om du indgår i én af de 13 undtagelser, og din årsløn dermed ikke fastsættes efter hovedreglen. 

 1. Din indkomst har været nedsat grundet en anerkendt erhvervssygdom i alle 5 indtægtsår før arbejdsskaden. 
 2. Din indkomst har været nedsat grundet barsel i alle 5 indtægtsår før arbejdsskaden.
 3. Din indkomst har været nedsat grundet pasning af et sygt eller handicappet familiemedlem i alle 5 indtægtsår før arbejdsskaden.
 4. Du var på skadetidspunktet i et ansættelsesforhold i en profession med normalt erhvervsophør væsentligt før folkepensionsalderen. 
 5. Du har været selvstændig eller medarbejdende ægtefælle indenfor de seneste 5 år før arbejdsskaden.
 6. Din indkomst har været varigt nedsat grundet en ulykke eller sygdom, der er indtruffet indenfor de seneste 5 indtægtsår før arbejdsskaden. 
 7. Du afsoner eller har afsonet fængselsstraf eller forvaring inden for det seneste år før arbejdsskaden. 
 8. Du er under 23 år og ikke i uddannelse eller nyuddannet. 
 9. Du var i uddannelse på skadetidspunktet.
 10. Du var på skadetidspunktet nyuddannet og havde endnu ikke været i beskæftiget i 1 indtægtsår. 
 11. Du var på skadetidspunktet nået folkepensionsalderen eller er førtidspensionist. 
 12. Du arbejdede i fleksjob på skadetidspunktet eller var visiteret til fleksjob. 
 13. Du har været eller er ansat som tjenestemand, og pensionsoptjeningen til alderspension efter Tjenestemandspensionsloven er sat helt eller delvist i stå. 

Hvis du mener, at du er omfattet én af undtagelserne, kan du undersøge nærmere i arbejdsskadesikringslovens § 24, stk. 2, nr. 1-13. I loven ses desuden, hvordan årslønnen beregnes i de enkelte undtagelser.

Sidst revideret: 5. juli 2024

Henter PDF