Gå til hovedindholdet

Hvad skal medarbejderne orienteres om ved afgørelser fra Arbejdstilsynet– og hvornår?

Arbejdsgiveren skal orientere de berørte ansatte om afgørelser fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller en repræsentant for de ansatte – i virksomheder uden AMO – skal desuden orienteres om indholdet af virksomhedens tilbagemelding til Arbejdstilsynet inden for fristen.

Orienteringen af AMO eller en repræsentant for de ansatte skal ske, inden virksomheden melder tilbage digitalt, da den medarbejder, der foretager tilbagemeldingen i "Arbejdsmiljø i din virksomhed" (ADVI), underskriver en erklæring om, at orienteringen har fundet sted.

Henter PDF