Gå til hovedindholdet

Hvad er kravet til den sagkyndige, der foretager et hovedeftersyn af hejse-, løfte- og transportredskaber?

Hovedeftersynet skal foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig. Hovedeftersynet skal udføres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har:

  • Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion
  • Den nødvendige uddannelse og oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet
  • Kendskab til redskabets brugsanvisning
  • Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt om anmeldelse, prøvebelastning og journal
  • Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne vedrørende truck, brandmyndighederne vedrørende redskaber i eksplosionsfarlige områder eller Elrådet vedrørende stærkstrømsreglementet
  • Kendskab til eventuelle krav om autorisation/certificering til specielle arbejdsopgaver, fx svejsning eller el-installationer.

Opstilling, eftersyn og vedligeholdelse af hejse-, løfte- og transportredskaber - AT-anvisning 2.3.0.2

Henter PDF