Gå til hovedindholdet

Stiller Arbejdstilsynet krav om, at man skal have adgang til øjenskyllevæske til begge øjne på samme tid?

Nej, det er en konkret vurdering af arbejdet og arbejdsforholdene på den enkelte arbejdsplads, om der er behov for at kunne skylle begge øjne på samme tid.

Reglen om førstehjælpsudstyr beskriver, at arbejdsstedet skal være forsynet med passende redningsudstyr og de nødvendige hjælpemidler til førstehjælp i ulykkestilfælde. Udstyr og hjælpemidler skal findes i tilstrækkelig mængde og være anbragt på hensigtsmæssige steder.

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Sidst revideret: 3. januar 2019

Henter PDF