G� til hovedindholdet

Hvad forstås ved forflytning?

Forflytning er et begreb, der bruges inden for sundhedssektoren og dækker over processen med at flytte en patient fra ét sted til et andet. Det kan f.eks. være at flytte en patient fra en seng til en stol, fra en stol til en rullestol eller fra en rullestol til et hospitalsleje. Ved forflytning forstås at hjælperen glider, drejer, vender, trækker eller skubber en person i stedet for at løfte. Formålet med forflytningen kan være at forbedre patientens komfort, at give patienten bedre adgang til behandling eller at forebygge tryksår. Det er vigtigt, at forflytningen udføres på en sikker måde, så patienten ikke kommer til skade undervejs.

Du kan bruge forskellige former for tekniske hjælpemidler i forbindelse med forflytning, desuden samarbejder man i videst muligt omfang med personen, der forflyttes, så vedkommende kan hjælpe til i processen.

Læs mere i AT-vejledning D.3.3 om forflytning og anden manuel håndtering af personer:

Forflytning og anden manuel håndtering af personer - AT-vejledning D.3.3

 

Henter PDF