G� til hovedindholdet

Hvad forstås ved ”hjem” i hjemmearbejde?

”Hjem” efter arbejdsmiljølovgivningen er den private bolig – eller de private boliger, hvis man bor flere steder.

Henter PDF