Gå til hovedindholdet

Hvileperiode - Hvad går de ændrede regler ud på?

De ændrede regler går ud på, 

  • At dem, der er undtaget fra reglerne, nu er de samme som dem, der er undtaget efter arbejdstidsdirektivet og efter Beskæftigelsesministeriets regler om arbejdstid.
  • At kompenserende hvileperiode skal afvikles i umiddelbar forlængelse af den arbejdsperiode, som udløser ret til kompenserende hvileperio-de.
  • At rådighedstjeneste uden for arbejdsstedet ikke altid vil være hvileperiode.
  • At det vil ikke længere kan aftales mellem arbejdsmarkedets parter, at rådighedstjeneste på arbejdsstedet er hvileperiode (når der bliver hvilet).

Sidst revideret: 2. juli 2024

Henter PDF