Gå til hovedindholdet

Hvordan beregner man en hvileperiode på 24 timer?

Man regner 24 timer tilbage fra et hvilket som helst tidspunkt i arbejdstiden. Inden for denne periode skal der være 11 timers sammenhængende hvil. Der er tale om rullende døgn, det vil sige, at udregningen er uafhængig af døgnskift.

Hvileperiode og fridøgn m.v. - Bekendtgørelse 324 - 2002 - med senere ændringer - § 3

Henter PDF