Gå til hovedindholdet

Er der tilfælde, hvor en virksomhed kan fravige reglerne om daglig hvileperiode og ugentlig fridøgn?

Ja, virksomheden kan søge Arbejdstilsynet om dispensation, hvis der er tale om arbejde, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v. Arbejde, der er omfattet af bilag 1, er fx vagt-, overvågnings- og døgnaktiviteter, der er nødvendige for at beskytte goder og personer, eller aktiviteter, hvor der opstår forudsigeligt ekstraarbejde inden for fx landbrug, skovbrug og gartneri.

Hvileperiode og fridøgn m.v. - Bekendtgørelse 324 - 2002 - med senere ændringer - § 33 og Bilag 1

Daglig hvileperiode - AT-meddelelse 5.01.1

Henter PDF