Gå til hovedindholdet

Hvad betyder ændringen vedr. aftaler om rådighedstjeneste på arbejdsstedet?

Hidtil har arbejdsmarkedets parter kunne indgå kollektive aftaler om, at rådig-hedstjeneste på arbejdsstedet betragtes som hvileperiode, fx når de ansatte hviler i et vagtværelse. 

Det vil ikke længere være muligt fremover at indgå aftale om dette. Fremover vil al tid på arbejdsstedet blive betragtet som arbejdstid. 

Sidst revideret: 2. juli 2024

Henter PDF