Gå til hovedindholdet

Hvad betyder ændringen om rådighedstjeneste uden for arbejdsstedet?

Hidtil har rådighedstjeneste uden for arbejdsstedet været hvileperiode (når der ikke blev arbejdet).

Det vil fortsat være den altovervejende hovedregel, at rådighedstjeneste uden for arbejdsstedet er hvileperiode (når der ikke arbejdes).

Der kan dog være tilfælde, hvor en ansat under en rådighedstjeneste/-vagt skal kunne møde på arbejdet så hurtigt og/eller så hyppigt, at vedkommende ikke har mulighed for selv at disponere over sin tid under rådighedstjenesten.

I sådanne tilfælde vil rådighedstjenesten/-vagten fremover blive betragtet som arbejdstid og ikke som hvileperiode.

Sidst revideret: 2. juli 2024

Henter PDF