G� til hovedindholdet

Skal der etableres alarmsignaler og nødafbryder for ventilation i kølerum?

Ja, i kølerum med større volumen end 10 kubikmeter skal der etableres alarmsignaler og nødafbryder for ventilation i kølerummet.

Dette står i bilaget til bekendtgørelsen.

Anvendelse af trykbærende udstyr - Bekendtgørelse 1977 - 2021 - med senere ændringer

Henter PDF